Infrastruktur och miljöteknik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Civilingenjörer spelar en avgörande roll för att utveckla infrastruktur och stödja mänsklig utveckling på ett hållbart sätt. Frågor som mark och vattenförorening, brist på tillgång till rent dricksvatten och ohållbar användning av resurser förblir stora hinder för global hållbarhet, samtidigt som det växande hotet om klimatförändringar och problem som uppstår till följd av snabb urbanisering innebär nya utmaningar.

Programmet är ett svar på detta enorma samhälleliga behov av kvalificerad kompetens inom planering, design, konstruktion och underhåll av infrastruktursystem.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.