Technology, Politics, Society

Teknik spelar idag en stor roll gällande frågor som rör demokrati, rättvisa, hållbarhet och frihet. Framsteg inom autonoma vapen, kinesiska infrastrukturprojekt längs en ”ny Sidenväg”, storskalig data mining och lösningar för att artificiellt kontrollera klimatet och på så sätt förhindra klimatförändringar är alla exempel på områden som kan förändra samhället och internationell politik i grunden.

Den här kursen ger dig chans att lära dig mer om samhällsvetenskapliga perspektiv på politik relaterad till teknologiska framsteg. Den syftar till att ge färdigheter i att granska och förhålla sig till samspelet mellan teknik, samhälle och (global) politik. Vi fördjupar oss under kursens gång i historiska, nuvarande och framtida teknologier och undersöker både forskning och tillämpningar.
Kursen är öppen för studenter både från Chalmers och Göteborgs universitet och har lärare från båda universiteten.
För mer information, se den engelska kursbeskrivningen.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.