Open science for engineers and researchers

Bild 1 av 1
Staty på Chalmers campus som heter Seeing yourself in others

Open science skapar nya möjligheter för innovation och globalt samarbete. I den här kursen kommer du att lära dig att använda open science och de bästa sätten att dela det du har skapat med världen. Kursen ger dig också tillfälle att skapa nya samarbeten inom Chalmers med lärare och studenter från olika discipliner.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.