Improving healthcare

Bild 1 av 1
ai i sjukvården

Den här kursen behandlar utmaningar inom hälso- och sjukvård. Dessa introduceras av olika aktörer från det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Gemensamt för dessa utmaningar är att de inte kan lösas inom ett specifikt kunskapsområde utan det krävs samarbete över disciplingränserna. Även lärarlaget och de olika deltagarna i kursen har olika bakgrund såsom arkitektur, biomedicinska ingenjörer, digital hälsa och elektroingenjörer. De är alla samlade inom samverkansplattformen CHI.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.