Engineering Fluid-Structure Interaction: Technologies and Practices

Interaktion mellan strömning och struktur är vanligt inom industrin (t.ex. marin, luftfart, fordon, förnybar energi, kärnkraft, byggnation, sport, biomedicin och jordbruk). En mängd exempel finns: fartygsskrov, offshore-arkitektur, segling, flygplansramar och vingar, turbomaskinblad, raketer, obemannade fordon, fallskärmar, luftkuddar, vindturbiner, kärnkraftsaggregat, blodkärl, hjärtklaffar, whiplash, höga byggnader, höga broar, jordbruksväxter och bevattning med mera.

Inom havsteknik utsätts system vanligtvis för starkt kopplade interaktioner mellan strömningar och strukturdeformationer/vibrationer. Även om ett stort antal tekniska problem har identifierats är det svårt att analysera dem på grund av de många olika fysikaliska egenskaperna, som integrerar strömningslära, solidmekanik och akustik. Ingenjörer och forskare behöver djupgående kunskaper för att kunna välja metoder och utveckla modeller för olika scenarier i praktiken.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.