Engineering across cultures and nations

Den här kursen fokuserar på de kunskaper och kompetenser som krävs för att ingenjörer ska passa in och frodas på dagens globala arbetsmarknad. Under kursens gång studeras individuella och kulturella skillnader samt hur dessa påverkar kommunikation och teamdynamik. Studenter på Chalmers kommer tillsammans med studenter från Penn State University i USA att arbeta med ett verkligt projekt i virtuell miljö och ihop försöka hitta lösningar på utmanande tekniska problem. Om du vill träna på att arbeta i en internationell kontext och förbereda dig för en karriär på en global arbetsmarknad är denna kurs någonting för dig!

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.