Adaption to future environments

Denna kurs syftar till att hantera utmaningarna med att anpassa sig till de snabbt föränderliga naturmässiga, tekniska, sociala systemen i vår värld. Situationen vi befinner oss i kräver tvärvetenskapliga samarbeten mellan experter inom alla områden, därför sammanför denna kurs studenter från olika discipliner som ihop löser verkliga utmaningar i ett projekt kopplat till smarta byggnader. En idé tas under kursens gång från koncept till genomförande där ett brett utbud av expertis krävs för att utveckla och ompröva hur vi ser på den fysiska miljön och vår plats i världen och på så sätt kunna skapa en mer hållbar byggd miljö.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.