Presentationer av kandidat- och examensarbeten

Här hittar du länkar till scheman för studenters presentationer av kandidat- examensarbeten.

Presentationer av examensarbeten

Eftersom Chalmers masterprogram bedrivs på engelska hålls även exjobbspresentationerna på engelska. 

Gå till den engelska sidan för att se kommande exjobbspresentationer.

Presentationer av kandidatarbeten

För högskoleingenjörer vid Teknikens ekonomi och organsation

Se schema för presentationer här: presentationer Ekonomi och produktionsteknik

För högskoleingenjörer vid Industri- och materialvetenskap

Se schema för presentationer här: presentationer Industri- och materialvetenskap

För högskoleingenjörer vid Kemi och kemiteknik

Se schema för presentationer här: presentationer Kemi och kemiteknik

Taggar: