Utbildning inom mekanik och maritima vetenskaper

Bild 1 av 2
Studenter på Lindholmen
Stduenter på Johanneberg

Med en examen från Chalmers blir du en eftertraktad problemlösare. Under din utbildning får du fördjupade insikter om helheter och sammanhang, framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv. En hållbar framtid finns med i allt vi gör.

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper är aktiva i grundutbildning inom både kandidat- och mastersprogram inom civil- och högskoleingenjör, samt i maritim utbildning​ inom sjökapten-, sjöingenjör-, samt sjöfart och logistikprogrammen. Vi erbjuder även fortbildning på nationell och internationell nivå, med uppdragsutbildningar för olika samhällsaktörer. Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper ges även forskarutbildning inom alla transportslag och tillgång till ett brett utbud av kurser.

Grundutbildningar

Maskinteknik, teknisk design, automation och mekatronik

Ingenjörer inom maskinteknik, mekatronik och design får tillsammans idéer att ta form, bli en produkt och därefter börja fungera i ett sammanhang. Var i utvecklingskedjan du vill vara väljer du själv, men vi lovar att vilken utbildning du än väljer inom vårt område kommer du att bli en del av morgondagens produktutveckling. Du får växa och använda din talang genom att tillsammans med andra skapa nya och moderna produkter för en säkrare, bättre och roligare framtid.

Maskinteknik, högskoleingenjör, 180 hp

Här får du verktygen för att jobba med lösningar för framtidens smarta industri. Utbildningen riktar sig till dig som gillar utmaningar där du lär dig att hantera och använda de senaste metoderna och verktygen. Programmet erbjuder även kurser inom ledarskap och organisationsfrågor. Du lär dig att göra ekonomiska kalkyler och utveckla strategier för att skapa en smartare företagsamhet.

Maskinteknik, civilingenjör, 300 hp

I dag ställs det allt högre krav på produkter, tjänster och hållbara lösningar inom exempelvis transporter och energiförsörjning. Som civilingenjör i maskinteknik kommer du att bidra till lösningarna. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ett helhetsperspektiv på produkter och system.

Mekatronik, högskoleingenjör, 180 hp

Med mekatronik kan vi i dag utveckla egenskaper hos produkter som vi knappt kunnat föreställa oss bara för några år sedan. Robotdammsugare, drönare, smarta proteser, hjälprobotar i sjukvården och självkörande bilar är bara några exempel. Som mekatronikingenjör är du med och bidrar till att morgondagens innovationer blir ännu bättre och smartare. Utbildningen är bred och ger dig förståelse för utveckling av produkter där mekanik, elektronik och datorteknik samverkar.

Automation och mekatronik, civilingenjör, 300 hp

Avancerade sensorer och artificiell intelligens påverkar snabbt utvecklingen av nya tekniska produkter. I det här programmet får du verktygen för att kunna leda framtidens teknik i en smartare, billigare och mer miljövänlig riktning.

Sjöfartsutbildningar

Det är ingen slump att Sveriges topputbildningar inom sjöfart finns på Chalmers i Göteborg och årligen lockar cirka 300 studenter. I Göteborg finns nordens största hamn och många svenska rederier har sitt säte här. Chalmers utbildningar har goda samarbeten både internationellt och nationellt. Som student kommer du att erbjudas en unik bredd om du utbildar dig till sjökapten, sjöingenjör, sjöbefäl eller studerar internationell logistik​ i Sveriges huvudstad inom sjöfart.

Sjökapten, 180 hp

Livet som sjökapten är för dig som vill upptäcka världen, utmanas och leda andra. Efter din utbildning väntar ett yrkesliv i en omväxlande miljö med många internationella kontakter. Programmet kombinerar kurser inom sjöfart, med ledarskap, miljö och juridik för att förbereda dig inför rollen som befälhavare på ett fartyg eller i land inom en myndighet eller ett rederi.

Sjöingenjör, 180 hp

Som sjöingenjör på ett större fartyg står du inför en ansvarsfylld och spännande karriär i hela världen, både till sjöss och i land. För att hantera ett stort tekniskt ansvar måste du vara en lyhörd och kreativ problemlösare som kan ta egna initiativ. Chalmers sjöingenjörsutbildning förbereder dig för detta både teoretiskt och praktiskt.

Sjöbefäl, 60 hp

Sjöbefäl är en utbildning för dig som vill arbeta inom skärgårdstrafik, kustbevakning, sjöräddning, kustsjöfart samt marinen. Utbildningen leder till både teoretiska och praktiska färdigheter inom yrket.

Internationell logistik, 180 hp

Den globala handeln ökar ständigt och allting du äger har transporterats till dig i en noggrant uttänkt logistikkedja där tidsåtgång, miljöpåverkan och lönsamhet är viktiga faktorer. När det uppstår störningar orsakade av omvärldshändelser blir du kuggen i hjulet som löser problemen för att kedjan ska kunna rulla på igen. Under utbildningen får du lära dig allt om logistikens ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar.

Masterutbildningar

​Mekanik och maritima vetenskaper är aktiva i fyra masterutbildningar för dig som redan har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng.

Tillämpad mekanik, masterprogram, 120 hp

Lär dig att problemlösa och optimera produktdesign inom ett brett spektrum av olika tekniska tillämpningar. Detta masterprogram ger dig en internationellt konkurrenskraftig utbildning i modellering, beräkningsteknik och experimentell teknik inom tillämpad mekanik. Du får öva på att lösa solida, strukturella och fluidmekaniska problem inom ett brett spektrum av olika applikationsområden. Programmet förbereder dig för att bli en nyckelspelare för både stora och små företag. Dessutom kommer du att få de färdigheter som krävs för att arbeta med mekanisk design av hållbara och konkurrenskraftiga produkter – samtidigt som du beaktar olika aspekter som tillförlitlighet, robusthet, vikt, och energieffektivitet.

Komplexa adaptiva system, masterprogram, 120 hp

Den mänskliga hjärnan, ekonomiska marknader, vårt immunsystem - till och med bildandet av moln. Allt detta är exempel på komplexa adaptiva system, bildade av flera interagerande komponenter, ofta icke-linjära och dynamiska, leder till en kollektiv struktur och organisation över flera nivåer. Med ett verkligt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som omfattar flera teoretiska ramar, kommer detta masterprogram att ge dig en bred och grundlig introduktion till teorin om komplexa adaptiva system och deras tillämpning på världen omkring oss.

Sjöfartens organisation och ledning, masterprogram, 120 hp

Efterfrågan på kompetenta och utbildade ledare inom den maritima industrin, både ombord på fartyg till sjöss och i organisationer på land, är högre än någonsin. I det här masterprogrammet kommer studenterna att förbereda sig för att ta upp viktiga roller som framtida ledare inom sjöfartsindustrin – vägleda branschen in i en ny era och ta itu med de dubbla utmaningarna med komplexa logistikfrågor och de strängaste kvalitetskraven. Programmet ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i ämnen inklusive projektledning, kvalitets-, risk- och säkerhetshantering. Chalmers University of Technology har världsrykte inom sjöfarten, och du får en utbildning som lever upp till extremt höga standarder.

Mobilitetsteknik, masterprogram, 120 hp

Varje dag transporterar godståg, lastbilar, flygplan och fartyg enorma mängder råvaror och tillverkade varor runt om i världen, medan miljarder människor reser för arbete och fritid på samma sätt. Programmet förbereder dig för de ständigt föränderliga utmaningarna inom de kritiska branscherna flygteknik, fordonsteknik, marinteknik och järnvägsteknik, med möjlighet att specialisera dig på en i synnerhet.

Om du har några frågor om de grundutbildningar och masterprogram som vi är aktiva inom, kontakta viceprefekt för grundutbildning vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Krister Wolff. 

Annonserade examensarbeten

Lediga examensarbeten

Forskarutbildning

Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper bedrivs forskarutbildning​ inom flera av Chalmers forskarskolor. Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper har en omfattande industrisamverkan, vilket möjliggör att integrera samhällets utmaningar med både forskning och studier för en hållbar framtid på land och till sjöss. Så räkna med samspel och samarbete med andra forskare, studenter och industriella kontakter - inte minst internationellt. Vårt tillvägagångssätt är inriktat på att vårda din karriär såväl som forskningen.

Sjöfart och marin teknik, forskarskola

Om du vill studera vetenskapsområden som rör sjöfart, allt från skepps- och marintekniska tillämpningar, klimat-och miljöpåverkan, till maritima operationer på, vid och under vattnet ska du söka en doktorandtjänst inom forskarskolan Sjöfart och marin teknik.

Maskin- och fordonssystem, forskarskola

Forskarskolan Maskin och fordonssystem är både grundvetenskaplig och tillämpad. Som doktorand får du lära dig teknisk problemlösning genom ett kvantitativt och kvalitativt tänkande.

Solid- och strukturmekanik

Den vetenskapliga basen för forskarutbildningen Solid- och strukturmekanik sträcker sig över mekanik, hållfasthetslära och strukturmekanik. Ditt forskningsprojekt kan vara av grundläggande och/eller tillämpad natur.

Termo- och fluiddynamik, forskarskola

I forskarskolan Termodynamik och fluidmekanik utvecklar du som doktorand dina kunskaper genom både teori och praktiska tillämpningar. I de teoretiska aspekterna handlar det främst om att fördjupa dina kunskaper i turbulensmodellering och flerfasströmning. I de tekniska sammanhangen får du lära dig om värmeöverföring, fordonsaerodynamik, turbomaskiner och förbränningsmotorer.  

Om du har några frågor om forskarskolorna som vi är aktiva inom, kontakta viceprefekt för forskning och forskarutbildning vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Robert Thomson. 

Robert Thomson
  • Biträdande professor, Fordonssäkerhet, Mekanik och maritima vetenskaper

Vidareutbildning och fortbildning

Fort- och vidareutbildning inom sjöfart

​Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper levererar specialutformade uppdragsutbildningar för näringslivet på både nationell och internationell nivå. Vår omfattande utbildningsverksamhet samt dess täta relation till våra forskargrupper ger unika möjligheter till att utforma kurser efter kundens önskemål.

Studieadministration på Mekanik och maritima vetenskaper

Du når våra studieadministratörer på Mekanik och maritima vetenskaper via e-post, telefon eller besök på någon av våra campus. För information om var, när och hur du kan hämta ut din tenta eller intyg kontakta någon av våra studieadministratörer på rätt campus via mejl.​

I dina kontakter med studieadministrationen behöver du ange:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kurskod

Om du vill hämta ut gamla tentor.​

Vid tentamensutlämning behöver du visa upp legitimation. Uppge även kurskod och läsperiod för smidigast hantering.

Om du vill hämta ut intyg behöver du ange:

• Namn
• Personnummer
• Vilket program du går
• Namn på intyg – vilka intyg som skrivs ut på ditt program finner du här.

Campus Johanneberg

Administration för grund-, master- och forskarutbildningen

Sonja Laakso Gustafsson (för avdelningarna Fordonssäkerhet och VEAS)
+46 31 772 3637
sonja.laakso@chalmers.se

Malin Larsson (för avdelningarna Energiomvandling och framdrivningssystem samt Strömningslära)
+46 31 772 2986
malin.larsson@chalmers.se

Carina Schmidt (för avdelningarna Dynamik och Marin teknik)
+46 31 772 1515
carina.schmidt@chalmers.se

Campus Lindholmen

Administration för grund- och masterutbildningen

Maria Hamberg (för avdelningen Maritima studier)
+46 31 772 2453
studentadm.m2@chalmers.se​

Rebecca Gellerman (för avdelningen Maritima studier)
+46 31 772 1840
studentadm.m2@chalmers.se

Catharina Mårtensson (för avdelningen Maritima studier)
+46 31 772 2678
studentadm.m2@chalmers.se

Administration för forskarutbildningen

Catharina Mårtensson (för avdelningen Maritima studier)
+46 31 772 2678
catharina.martensson@chalmers.se

Vi behöver cirka fem arbetsdagar för att kunna få fram påskrivna och klara intyg. För mer detaljer gällande intyg se M2:s webbsida om intyg​.

Högskoleingenjörer kontaktar ansvarig lärare​​​

Vill du lämna in en stipendieansökan? Lägg din ansökan i postlådan intill studieexpeditionen på plan 3 i hus Saga.