Utbildning inom mekanik och maritima vetenskaper

Bild 1 av 2
Studenter på Lindholmen
Stduenter på Johanneberg

Med en examen från Chalmers blir du en eftertraktad problemlösare. Under din utbildning får du fördjupade insikter om helheter och sammanhang, framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv. En hållbar framtid finns med i allt vi gör.

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper är aktiva i grundutbildning inom både kandidat- och mastersprogram inom civil- och högskoleingenjör, samt i maritim utbildning​ inom sjökapten-, sjöingenjör-, samt sjöfart och logistikprogrammen. Vi erbjuder även fortbildning på nationell och internationell nivå, med uppdragsutbildningar för olika samhällsaktörer. Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper ges även forskarutbildning inom alla transportslag och tillgång till ett brett utbud av kurser.

Grundutbildningar

Maskinteknik, teknisk design, automation och mekatronik

Ingenjörer inom maskinteknik, mekatronik och design får tillsammans idéer att ta form, bli en produkt och därefter börja fungera i ett sammanhang. Var i utvecklingskedjan du vill vara väljer du själv, men vi lovar att vilken utbildning du än väljer inom vårt område kommer du att bli en del av morgondagens produktutveckling. Du får växa och använda din talang genom att tillsammans med andra skapa nya och moderna produkter för en säkrare, bättre och roligare framtid.

6548
Maskinteknik, högskoleingenjör, 180 hp

Här får du verktygen för att jobba med lösningar för framtidens smarta industri. Utbildningen riktar sig till dig som gi...

6198 (1)
Maskinteknik, civilingenjör, 300 hp

I dag ställs det allt högre krav på produkter, tjänster och hållbara lösningar inom exempelvis transporter och energiför...

9464
Mekatronik, högskoleingenjör, 180 hp

Med mekatronik kan vi i dag utveckla egenskaper hos produkter som vi knappt kunnat föreställa oss bara för några år seda...

Tre Tejer Studenter Mekanik 1920X1080
Automation och mekatronik, civilingenjör, 300 hp

I det här programmet blir din uppgift att utveckla produkter som är billigare, bättre, energisnålare och mer miljövänlig...

Sjöfartsutbildningar

Det är ingen slump att Sveriges topputbildningar inom sjöfart finns på Chalmers i Göteborg och årligen lockar cirka 300 studenter. I Göteborg finns nordens största hamn och många svenska rederier har sitt säte här. Chalmers utbildningar har goda samarbeten både internationellt och nationellt. Som student kommer du att erbjudas en unik bredd om du utbildar dig till sjökapten, sjöingenjör, sjöbefäl eller studerar internationell logistik​ i Sveriges huvudstad inom sjöfart.

7902
Sjökapten, 180 hp

Livet som sjökapten är för dig som vill upptäcka världen, utmanas och utvecklas. Efter din utbildning väntar ett yrkesli...

St500 85C Xl
Sjöingenjör, 180 hp

Som sjöingenjör på ett större fartyg står du inför en ansvarsfylld och spännande karriär. För att hantera ett stort tekn...

Sjöbefäl 1920X1080
Sjöbefäl, 60 hp

Sjöbefäl är en ettårig utbildning för dig som vill arbeta inom skärgårdstrafik, kustbevakning, sjöräddning, kustsjöfart...

Internationell Logistik 1920X1080
Internationell logistik, 180 hp

Den globala handeln ökar ständigt och allting du äger har transporterats till dig i en noggrant uttänkt logistikkedja so...

Masterutbildningar

​Mekanik och maritima vetenskaper är aktiva i fyra masterutbildningar för dig som redan har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng.

6722
Tillämpad mekanik, masterprogram, 120 hp

Lär dig att problemlösa och optimera produktdesign inom ett brett spektrum av olika tekniska tillämpningar. Detta master...

Complex Adaptive Systems 1080X1920
Komplexa adaptiva system, masterprogram, 120 hp

Den mänskliga hjärnan, ekonomiska marknader, vårt immunsystem - till och med bildandet av moln. Allt detta är exempel på...

Skepp Säkerhet 1290X1080
Sjöfartens organisation och ledning, masterprogram, 120 hp

Efterfrågan på kompetenta och utbildade ledare inom den maritima industrin, både ombord på fartyg till sjöss och i organ...

Mobility Engineering NY 1920X1080
Mobilitetsteknik, masterprogram, 120 hp

Varje dag transporterar godståg, lastbilar, flygplan och fartyg enorma mängder råvaror och tillverkade varor runt om i v...

Om du har några frågor om de grundutbildningar och masterprogram som vi är aktiva inom, kontakta viceprefekt för grundutbildning vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Krister Wolff. 

Annonserade examensarbeten

Lediga examensarbeten

Forskarutbildning

Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper bedrivs forskarutbildning​ inom flera av Chalmers forskarskolor. Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper har en omfattande industrisamverkan, vilket möjliggör att integrera samhällets utmaningar med både forskning och studier för en hållbar framtid på land och till sjöss. Så räkna med samspel och samarbete med andra forskare, studenter och industriella kontakter - inte minst internationellt. Vårt tillvägagångssätt är inriktat på att vårda din karriär såväl som forskningen.

Sjöfart och marin teknik
Sjöfart och marin teknik, forskarskola

Om du vill studera vetenskapsområden som rör sjöfart, allt från skepps- och marintekniska tillämpningar, klimat-och milj...

Maskin- och fordonssystem
Maskin- och fordonssystem, forskarskola

Forskarskolan Maskin och fordonssystem är både grundvetenskaplig och tillämpad. Som doktorand får du lära dig teknisk pr...

Solid- och strukturmekanik
Solid- och strukturmekanik

Den vetenskapliga basen för forskarutbildningen Solid- och strukturmekanik sträcker sig över mekanik, hållfasthetslära o...

Termo- och fluiddynamik
Termo- och fluiddynamik, forskarskola

I forskarskolan Termodynamik och fluidmekanik utvecklar du som doktorand dina kunskaper genom både teori och praktiska t...

Om du har några frågor om forskarskolorna som vi är aktiva inom, kontakta viceprefekt för forskning och forskarutbildning vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Robert Thomson. 

Robert Thomson
Biträdande professor vid Fordonssäkerhet

Vidareutbildning och fortbildning

Kurser inom sjöfart
Fort- och vidareutbildning inom sjöfart

​Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper levererar specialutformade uppdragsutbildningar för näringslivet på...

Studieadministration på Mekanik och maritima vetenskaper

Du når våra studieadministratörer på Mekanik och maritima vetenskaper via e-post, telefon eller besök på någon av våra campus. För information om var, när och hur du kan hämta ut din tenta eller intyg kontakta någon av våra studieadministratörer på rätt campus via mejl.​

I dina kontakter med studieadministrationen behöver du ange:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kurskod

Om du vill hämta ut gamla tentor.​

Vid tentamensutlämning behöver du visa upp legitimation. Uppge även kurskod och läsperiod för smidigast hantering.

Campus Johanneberg

Administration för grund-, master- och forskarutbildningen

Sonja Laakso Gustafsson (för avdelningarna Fordonssäkerhet och VEAS )
+46 31 772 3637
sonja.laakso@chalmers.se

Malin Larsson (för avdelningarna Energiomvandling och framdrivningssystem samt Strömningslära. Endast grund- och masterutbildningen även för Maritima studier)
+46 31 772 2986
studentadm.m2@chalmer​s.se

Carina Schmidt (för avdelningarna Dynamik och Marin teknik)
+46 31 772 1515
carina.schmidt@chalmers.se

Campus Lindholmen

Administration för grund- och masterutbildningen

Maria Hamberg (för avdelningarna Energiomvandling och framdrivningssystem, Strömningslära och Maritima studier)
+46 31 772 2453
studentadm.m2@chalmers.se​

Administration för forskarutbildningen

Lotta Sjögren (för avdelningen Maritima studier)
+46 31 772 2678
lotta.sjogren@chalmers.se

Vi behöver cirka fem arbetsdagar för att kunna få fram påskrivna och klara intyg. För mer detaljer gällande intyg se M2:s webbsida om intyg​.​

Högskoleingenjörer kontaktar ansvarig lärare​​​

Vill du lämna in en stipendieansökan? Lägg din ansökan i postlådan intill studieexpeditionen på plan 3 i hus Saga.