Fordonssäkerhet

Bild 1 av 3
Fordonssäkerhet
Modell huvud
Human body model på skärm

Vår forskning är i huvudsak inriktad mot att minska risken för trafikolyckor och personskador på vägarna. Våra forskare har tillgång till både experimentella verktyg och beräkningsverktyg för analys av de faktorer som kan bidra till en kollision eller för studier av krockmekaniken hos olika typer av fordon och åkande kopplat till risk för personskador.

Human Body Models 

Avdelningen bedriver omfattande modellering av trafikanter med hjälp av mänskliga kroppsmodeller, så kallade "Human Body Models", och beteendemodeller av en rad olika trafikanter såsom bilförare, fotgängare, och cyklister. Modellerna är integrerade och används för virtuella säkerhetsanalyser under och före olyckor. 

Nationella och internationella samarbeten

Genom våra nationella och internationella samarbeten har vi tillgång till olika databaser som innehåller information om beteenden och skadekonsekvenser i händelse av olycka. Utifrån dessa data utvecklar vi olika typer av teoretiska och fysiska modeller. Ett viktigt arbete är säkerställa att modellerna verkligen stämmer. 

Interdisciplinär forskningsportfölj

Forskningsportföljen är interdisciplinär, finansierad av både offentliga och privata organisationer. Vi är exempelvis aktiva i projekt finansierade av Europeiska kommissionen och verkar inom många internationella, tekniska kommittéer som främjar forskning inom våra verksamhetsområden. 

Avdelningen ansvarar för undervisning i det internationella masterprogrammet Mobility Engineering​​, där vi ger kurser inom fordonssäkerhet med speciell inriktning mot passiv (krock) och aktiv säkerhet (olycksförebyggande) samt biomekanik. Vi ger även doktorandkurser, såsom IDEA League sommarkurs "Analysis and Modelling Road User Behaviour". 

Forskningsområden

Trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention

Vår forskning är i huvudsak inriktad mot att minska risken för trafikolyckor och personskador på vägarna. Våra forskare har tillgång till både experimentella verktyg och beräkningsverktyg för analys av de faktorer som kan bidra till en kollision eller för studier av krockmekaniken hos olika typer av fordon och åkande kopplat till risk för personskador.

Personskadeprevention

Genom forskning inom personskadeprevention vill vi förebygga skador på människokroppen när den utsätts för extrema mekaniska belastningar av den typ som ofta förekommer i bland annat trafikolyckor. Forskningens slutmål är att skapa principer för nya eller förbättrade skyddssystem i till exempel fordon.

Anställda vid avdelningen för fordonssäkerhet