Mekatronik, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Med mekatronik kan vi i dag utveckla egenskaper hos produkter som vi knappt kunnat föreställa oss bara för några år sedan. Robotdammsugare, drönare, smarta proteser, hjälprobotar i sjukvården och självkörande bilar är bara några exempel. Som mekatronikingenjör är du med och bidrar till att morgondagens innovationer blir ännu bättre och smartare. Utbildningen är bred och ger dig förståelse för utveckling av produkter där mekanik, elektronik och datorteknik samverkar.

Utbildningens innehåll

Mekatronik bygger upp mycket av det som vi numera kallar för teknik. Mekatronik är kombinationen av elektronik, mekanik och smart styrning. Med kunskap inom hela det här området blir du som mekatronikingenjör ofta spindeln i nätet i samarbete med specialister inom mekanik, elektronik och programmering i utvecklingen av bättre och smartare tekniska lösningar.

Utbildningen är uppbyggd kring mekatronikens huvuddelar: elektronik, mekanik, datorteknik, programmering och styrning, i kombination med hållbar utveckling och projektarbete. Kunskaperna gör att du efter utbildningen kommer att kunna se till hela produkten och samarbeta med specialister inom de olika delområdena. Den egna spetskompetensen får du i automatisk styrning och projektmetodik. Under utbildningens gång kommer du också att möta personer som arbetar inom industrin i form av exempelvis gästföreläsningar.

Första året inleds med en introduktionskurs, där du får arbeta med ett enkelt mekatroniskt system i en projektgrupp, och där vi diskuterar mekatronikens etiska och miljömässiga aspekter. Parallellt med introduktionskursen läser du två matematikkurser som lägger grunden för kommande studier. Under resten av första året läser du grundkurser i datorteknik, mekanik, programmering, elektronik och styrteknik.

Under andra året bygger programmet vidare med mekanik och elektronik i mekatroniska system, smart styrning i form av reglerteknik, programmering, energisystem för mekatronik ur ett livscykelperspektiv samt projektorganisation. Alla delar kombineras i ett projektarbete i slutet av andra året.

Under tredje året har du möjlighet att specialisera dig mot den del av mekatronik som passar dig bäst genom valfria kurser i exempelvis datorteknik, programmering, elektronik eller intelligenta system. Du kan också välja att läsa utomlands under hela eller delar av det tredje året i exempelvis Italien, Norge, Hong Kong eller Sydkorea eller på något av de andra universiteten runt om i världen som vi har avtal med. Utbildningen avlutas med ett examensarbete.

Arbetsområden

En bred förståelse för området gör att du som färdig mekatronikingenjör har många valmöjligheter. Du kan jobba med allt från idé till produkt eller produktion, med utveckling av fungerande prototyper, hela produktionsprocesser eller som teknisk säljare. Många mekatronikingenjörer arbetar på stora företag som Volvos bolag eller SKF. Andra blir konsulter på bolag av olika storlek som Infotiv, Acobia eller Granitor. Andra arbetar på små företag, som Everdrone, med utveckling av smarta produkter. Den stora bredden av möjliga arbetsområden gör att du har goda chanser att finna sysselsättningar som stämmer väl överens med dina personliga intressen.

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Chalmers gör avsteg från särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina (UHRFS 2019:1) avseende att det krävs Matematik 4 eller Matematik D (inte Matematik 3c).

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)