Säkerhet och tillförlitlighet

Bild 1 av 2
skepp til havs
säkerhet

Inom forskningsområdet säkerhet och tillförlitlighet utvecklas risk- och konsekvensanalysmetoder för att begränsa konsekvenserna vid en olycka till havs. 

Tillförlitlig design för minimerade risker 

Allt designarbete måste ta hänsyn till osäkerhet, kanske i synnerhet inom marin teknik där miljön kan vara utmanade och oförutsägbar. Inom säkerhet och tillförlitlighet arbetar vi med metoder för att bedöma och minska risker för att på så vis säkerställa att en design är så tillförlitlig som möjligt och därmed minimera konsekvenserna vid en olycka. Till exempel studerar vi tillförlitlighetsbaserad optimering av konstruktioner för att säkerställa att säkerhetsmarginalerna är så bra som möjligt. Vi studerar även fartygsdirigering för att undvika materialfel och vi tittar på hur man kan öka ett fartygs överlevnadsförmåga vid en kollision.