Fartygsdesign

Bild 1 av 1
Skiss fartygsdesign

Med forskning inom fartygsdesign bidrar vi till att hitta effektiva, säkra och innovativa lösningar för att möjliggöra en fossilfri fartygsflotta. 

Grundbulten i marina transportsystem

Fartygsdesign är det övergripande ämnet i marinarkitektur och den grundläggande komponenten i marina transportsystem - och utgör därmed också en del av kärnan i den globala ekonomin. Forskning utförd inom alla våra andra kärnområden ger lösningar som här kan syntetiseras för att förbättra fartygsdesignen. Vi arbetar med systemmodellering för att hitta den bästa potentialen för att minska utsläppen. Vindframdrivningslösningar är utvecklade för att drastiskt minska bränsleförbrukningen. Innovativa layouter och lösningar för att ge en smidigare drift av fartyget eller utföra specifika uppdrag.