Fordonsteknik och autonoma system

Bild 1 av 5
Isolde
VR bil
Automatiserat fordon modell
Autonoma system
REVERE med projektassistenter

Vi forskar inom fordonsanalys och robotik med fokus på övergången till ett hållbart samhälle och transportsystem där fordonssäkerhet, energioptimering och autonoma fordon utgör de viktigaste byggstenarna.

Fokus på övergången till ett hållbart samhälle

Avdelningen för fordonsteknik och autonoma system (VEAS) bedriver forskning inom områdena fordonsanalys och robotik. All forskning är fokuserad mot övergången till ett hållbart samhälle och transportsystem där fordonssäkerhet, energioptimering och autonoma fordon utgör de viktigaste byggstenarna. VEAS har som övergripande mål att erbjuda nya och innovativa lösningar på relevanta problem inom forskningsområdena.

Nära samarbete med andra universitet och företag

Avdelningen har tillgång till moderna laboratorier för fordonsdynamik och autonoma system, samt ett nära samarbete med Volvo Cars fullskale-vindtunnel. All forskningsverksamhet baseras på simulering, modellering samt verifierande experiment, och centralt för verksamheten är ett omfattande samarbete med olika universitet och industriföretag både i Sverige och Europa.

Avdelningens undervisning sker till största delen inom de internationella Mastersprogrammen Mobility Engineering​ och Complex Adaptive Systems. Kurser ges inom områdena Fordonsdynamik, Fordonsaerodynamik, Termisk Optimering och Adaptiva system.

Forskningsprojekt vid avdelningen för Fordonsteknik och autonoma system

Våra forskningsområden

Tillämpad artificiell intelligens

Områdets forskning berör artificiell intelligens med särskilt fokus på konversations-AI och språkbehandling, autonoma robotar, autonoma transporttillämpningar på väg, järnväg och till sjöss, samt finans.

Fordonsaerodynamik

Forskningen inom fordonsaerodynamik syftar till att öka förståelsen för fysiken bakom relevanta problem för bilindustrin för att kunna bidra med forskning och kunskap till utvecklingen av miljövänliga, energieffektiva och säkra fordon.

Fordonsdynamik

Forskargruppen fordonsdynamik arbetar med analys och kontroll av vägfordon. Gruppen utvecklar nya koncept och analysverktyg för applikationer inom fordonsdynamik med avseende på hantering, prestanda, transporteffektivitet och säkerhet.

Anställda vid avdelningen för Fordonsteknik och autonoma system