Institutionsråd vid Mekanik och maritima vetenskaper

Vid varje institution finns ett institutionsråd med både externa och interna ledamöter. Institutionsrådets arbete utgår från Chalmers övergripande vision, mål och strategier där institutionens verksamhet är en del av en större helhet.

Institutionsrådets uppgifter är att: 

  • identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor som är viktiga för både Chalmers och institutionens långsiktiga utveckling och andra ärenden av principiell natur.
  • även på andra sätt utgöra ett stöd för institutionens ledning.
  • följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetsplan, uppnådda resultat och budgetutfall.
  • institutionsrådets ordförande är också den som skall initiera utnämning av ny prefekt vid institutionen.

Institutionsrådets ledamöter

Externa ledamöter

Magnus Olsson Volvo Cars ​, ​Ordförande
​Ingela Niklasson-Björn ​AstraZeneca R&D
​Hans Bjarnhed ​AFRY, Technical Center
​Johan Lindqvist ​AB Volvo
​Karl-David Pettersson ​GKN
​Michael Svensson ​SKF
​Rikard Engström ​Trafikverket
​Harry Robertsson ​Stena Teknik
​Patrik Kroon ​Kongsberg

Ledamöter Chalmers

​Oscar Hult, ​Kåren ​studentrepresentant
​Jon Malm, ​Kåren​ ​​studentrepresentant 
​Dag Winkler ​Mikroteknologi och nanovetenskap, ​rektorsrepresentant

Ledamöter Mekanik och maritima vetenskaper

​Sinisa Krajnovic ​M2, prefekt
​Olle Lindmark ​M2, ​lärarrepresentant 
​David Sedarsky ​M2, ​lärarrpresentant
​Anna-Lena Larsson ​M2, ​minnesanteckningar, administration och teknisk
support
​Patricia Vanky ​M2, ​doktorandrepresentant