Sjöbefäl, klass VII

60 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Sjöbefäl är en utbildning för dig som vill arbeta inom skärgårdstrafik, kustbevakning, sjöräddning, kustsjöfart samt marinen. Utbildningen leder till både teoretiska och praktiska färdigheter inom yrket.

Utbildningens innehåll

Nationell sjöfart är en växande bransch som kan vara en av lösningarna på våra hållbarhetsutmaningar i form av miljövänligare transporter, men även inom turism. Som sjöbefäl kan du också vara motorn bakom båttransporter till öar ute i skärgården och säkerställa att dessa kan fortsätta ha levande samhällen även i framtiden.

Rent praktiskt innebär rollen som sjöbefäl att du kör båt inomskärs. I rollen ingår ofta även ett ansvar för tekniska system ombord. Yrket innebär att du behöver trivas i en operativ miljö, att du kan fatta snabba beslut och samtidigt är serviceinriktad som person.

Utbildningen är yrkesnära, vilket innebär att många av lärarna själva har arbetat inom sjönäringen och har praktisk erfarenhet av yrket.

Bland kurserna hittar du navigation, fartygsmanövrering, maskinteknik och elteknik, sjukvård, säkerhet, sjörätt, skeppsteknik samt gruppövningar där du får lära dig att leda och förbereda dig inför olika slags situationer ombord, exempelvis sjösäkerhets- och brandövningar.I din utbildning ingår ett antal intyg, certifikat och specialbehörigheter som kan krävas för att arbeta ombord på ett fartyg. För att skapa realistiska och praktiska övningar får du även lära dig att hantera en båt i en kontrollerad miljö och tackla olika utmaningar via hjälpmedel som maskinsimulator, navigationssimulator, radiosimulator och en sjösäkerhetsplattform. Efter avslutad utbildning får du utbildningsbevis för såväl fartygsbefäl som maskinbefäl klasss VII.

Platsgaranti till utbildningen ges för sökande med behörighet som matros, motorman eller befaren maskinpersonal.

Arbetsområden

Fler sjöbefäl behövs för att kunna upprätta den nuvarande samhällsservicenivån i Sverige. Därför kommer efterfrågan på din typ av kompetens att vara stor i framtiden. Kustbevakningen och Försvarsmakten är bara några av arbetsgivarna som ser utbildningen som en merit vid ansökan. För arbete på mindre båtar, till exempel inom turistnäring eller arbetsfartyg i skärgårdsmiljö, kan det räcka med den här utbildningen.

Om du vill tjänstgöra som befäl i handelsflottan behöver du komplettera utbildningen med 36 månaders sjötid eller med utbildningen Fartygsbefäl klass VII inre fart. Den utbildningen ger dig teoretiska kunskaper och de praktiska färdigheter som krävs för att erhålla en behörighet som Fartygsbefäl klass VII inre fart hos Transportstyrelsen.

Kaptenen som hjälper båtar i nöd

Hur skulle det vara att styra en båt som kan dra stora fartyg, rädda dem från olyckor och hjälpa dem att komma in och ut ur hamnar? Det är precis vad Annika Korsbo gör varje dag som kapten på en bogserbåt hos Svitzer.

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Platserna fördelas enligt: Platsgaranti samt resterande enligt Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Platsgaranti

För detta anmälningsalternativ kan du med matros-, motormans- eller befaren maskinpersonalsbehörighet tilldelas platsgaranti. Det av Transportstyrelsen utfärdade behörighetsbeviset ska laddas upp på ditt konto (fliken Meriter) på antagning.se senast sista dag för komplettering. 

Andra behörigheter ger ingen platsgaranti.

Läkarintyg

För den fartygsförlagda praktiken krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Det kan du ordna under den första terminen på programmet. För att kunna söka behörighet hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning behöver du också ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detaljerad information om de krav som gäller kan läsas på Transportstyrelsens hemsida.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)