Maritima operationer

Bild 1 av 1
Skepp i Artisk

Forskningen inom maritima operationer fokuserar bland annat på att modellera och förutsäga optimal reseplanering för autonoma fartyg. 

Optimal reseplanering till havs 

Automation och beslutsstödssystem finns överallt - även i fartyg. Med strömmar och vågor och den tid det tar att ändra riktning på ett stort fartyg till havs finns det flera utmaningar att hantera. För att möjliggöra autonom drift måste detta modelleras och förutsägas. Vi använder både fysiska modeller och AI för att göra detta möjligt. Vidare arbetar vi med att utveckla de verktyg som behövs för att välja den bästa vägen när det exempelvis råder svåra isförhållanden, som i Arktis, både för att minska driftkostnader, utsläpp och risken för olyckor.