Trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention

Bild 1 av 1
trafisäkerhetsanalys

Vår forskning syftar till att förstå varför olyckor sker i trafiken och hur de kan förebyggas. Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar beteendevetenskap, neurovetenskap, teknik och artificiell intelligens för att fordonsteknik ska fungera bättre för människor.

Kunskap om varför olyckor sker och hur de kan förebyggas​​

Forskningsområdet trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention syftar till att förstå varför olyckor sker och hur de kan förebyggas. Det handlar till exempel om att bättre förstå orsaksmekanismer som hänger ihop med trafikanters beteende, liksom faktorer som rör själva fordonen och omgivningen där de finns. I arbetet för att förhindra olyckor används strategier för att minska riskexponeringen vid normal körning och för att undvika hot i konfliktsituationer. Genom att utveckla kunskap om olika strategier kan vi bland annat bidra till att bygga ett effektivt förarstöd, aktiva säkerhetsfunktioner och automatisering av fordon. Vi utvärderar strategier med hjälp av konceptuella och matematiska modeller som har utvecklats utifrån både verklighetstrogna och experimentella data.

Kombinerar beteendevetenskap, neurovetenskap och teknik

Vi strävar efter att ligga i framkant när det kommer till att kombinera beteendevetenskap, neurovetenskap, teknik och artificiell intelligens för att fordonsteknik ska fungera bättre för människor. Vår internationella forskargrupp bidrar till innovativ utveckling av trafiksäkerhet genom att vi samlar representanter från både akademi, industri, myndigheter och samhälle. Tillsammans levererar vi en utbildning i världsklass och genom det framstående studenter med mycket stor kunskap och kompetens.​

Forskargrupper inom fältet 

Inom forskningsområdet trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention finns tre forskargrupper: