Sjöingenjör, sjöingenjörsexamen

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Som sjöingenjör på ett större fartyg står du inför en ansvarsfylld och spännande karriär i hela världen, både till sjöss och i land. För att hantera ett stort tekniskt ansvar måste du vara en lyhörd och kreativ problemlösare som kan ta egna initiativ. Chalmers sjöingenjörsutbildning förbereder dig för detta både teoretiskt och praktiskt.

Utbildningens innehål

Som sjöingenjör ansvarar du för fartygets maskineri och den tekniska utrustningen på ett handelsfartyg vilket ställer krav på din flexibilitet. I utbildningen läser du kurser i bland annat ledarskap, kommunikation och säkerhet. Stor vikt läggs också på utbildning i maskinteknik, el, reglerteknik samt styrteknik. I programmet ingår även högspänningsutbildningen Electro technical officer som handlar om att övervaka elektroniska och elektriska system ombord.

Programmets kurser innehåller i de flesta fall laborationer samt simulatorövningar där du får lära dig att träna på olika situationer som kan uppstå ombord, till exempel när det gäller säkerhet.

För att du ska få ut behörighet för Maskinbefäl klass V krävs sjöpraktik i totalt tio månader samt el- och verkstadspraktik om totalt 90 högskolepoäng. Den fartygsförlagda utbildningen samt kurserna i el- och verkstadspraktik är integrerade i programmet som valfria kurser.

Har du redan sjötid som du kan tillgodoräkna dig kan du välja att läsa utbildningens teoretiska block samt el- och motorverkstadskurser. Utbildningen är fyra år om du läser den med integrerad fartygsförlagd utbildning. Som för alla utbildningar med fartygspraktik krävs det även att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.

Arbetsområde

Sjöfarten behöver fler duktiga sjöingenjörer och med din kunskap blir du eftertraktad på arbetsmarknaden. Med sjöingenjörsexamen och behörigheten Maskinbefäl klass V har du möjlighet att söka jobb som andre fartygsingenjör ombord på fartyg i alla storlekar.

Efter några års sjötid kan du mönstra upp till förste fartygsingenjör, därefter kan du även få behörighet till att bli teknisk chef och då ha det övergripande tekniska ansvaret ombord. Skulle du vilja påbörja en karriär i land kan du få ett ansvarsfullt jobb som driftingenjör inom till exempel kraft-, tillverknings- och processindustrin. Även inom marinteknisk industri, hamn- och rederiverksamhet finns många intressanta arbeten för sjöingenjörer såsom projektledare, serviceingenjör, teknisk säljare, driftledare inom kraftindustrin och teknisk inspektör.

Valbara masterprogram

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 3b eller 3c, Fysik 1a eller 1b1 eller Energiteknik 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Platsgaranti samt resterande enligt Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Extra meritpoäng eller platsgaranti

För detta anmälningsalternativ kan du med motormans-, vaktgående maskinpersonals- eller befaren maskinpersonalbehörighet tilldelas 3,0 extra meritpoäng. Du ges platsgaranti om ditt nya meritvärde överstiger det maximala meritvärdet 22,5. Det av Transportstyrelsen utfärdade behörighetsbeviset ska laddas upp på ditt konto (fliken Meriter) på antagning.se senast sista dag för komplettering.

Läkarintyg

För den fartygsförlagda praktiken krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Det kan du ordna under den första terminen på programmet. För att kunna söka behörighet hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning behöver du också ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detaljerad information om de krav som gäller kan läsas på Transportstyrelsens hemsida.

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)