Solid- och strukturmekanik

Bild 1 av 1
Detaljbild på forskning

Den vetenskapliga basen för forskarutbildningen Solid- och strukturmekanik sträcker sig över mekanik, hållfasthetslära och strukturmekanik. Ditt forskningsprojekt kan vara av grundläggande och/eller tillämpad natur.

Teoretiska och numeriska verktyg kan utvecklas och stödjas av experiment i labbmiljö och i fält. Med din forskning bidrar du till att skapa effektiva och optimala mekaniska lösningar som lever upp till de ständigt ökande kraven på konstruktioners mekaniska egenskaper, ekonomi och miljöpåverkan. 

För att kunna bedriva forskning samt undervisa på grundläggande och mastersnivå förväntas du ha mycket goda baskunskaper i mekanik, hållfasthetslära, matematik och numeriska metoder. 

Med en doktorsexamen i solid- och strukturmekanik är du väl kvalificerad för avancerat ingenjörsarbete och har en unik kompetens för självständig forskning inom området. Läs mer i studieplanen.  

​​Forskarskolan finns vid Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper (M2) och Institutionen för Industri- och materialvetenskap (IMS).

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2021-06-28, diarienummer M2 2021-1043.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-09-01.
För doktorander antagna före 2021-08-30 gäller studieplanen med diarienummer TM 2014-0200.​
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till studieplan i forskarskolan Solid- och strukturmekanik från och med 2012 12 18, kan på egen begäran byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.