Marin teknik

Bild 1 av 5
bärplansforskning
Propeller
Hamninlopp med fartyg och kranar
fartyg
skepp i Artisk

Vår forskning syftar till att möjliggöra utveckling och förbättring av marin teknik. Vi får till exempel propellrar att hålla längre och vara tystare, vi minskar motståndet i vattnet, förbättrar sjöegenskaperna hos skrov och vi säkerställer att marina strukturers konstruktion överlever alla laster över tid från vågor, vind, havsströmmar och is. 

Tekniska lösningar för ett hållbart blått samhälle

Avdelningen bedriver grundläggande och tillämpad forskning för att möjliggöra utveckling och förbättring av marin teknologi, såsom fartyg, undervattenssystem och förnybara energilösningar. Vi stödjer industrin och samhället över hela världen med kunskap, förståelse och lösningar som minimerar utsläppen från sjöfarten, förbättrar livslängden och minskar underhållsbehovet för utrustning i den krävande havsmiljön och säkerställer säker drift. Vår verksamhet rör främst utveckling och tillämpning av numerisk modellering, t.ex. CFD, FEA, FSI, optimering, ML, men vi utför även både experiment och övervakning i verkligheten för att stödja våra resultat.

Förutom forskning är vår avdelning också engagerad i utbildning på magister- och doktorandnivå. Vi är involverade i masterprogrammet Mobility Engineering (Naval Architecture – Marine Technology profile) och vi är en del av Nordic Master in Maritime Engineering. Vi handleder doktorander och levererar doktorandkurser. Alla kurser är tillgängliga för master- och doktorander från andra avdelningar eller universitet som valbara kurser.

Våra kärnkompetensområden

Fartygsdesign

Med forskning inom fartygsdesign bidrar vi till att hitta effektiva, säkra och innovativa lösningar för att möjliggöra en fossilfri fartygsflotta. 

Marina strukturer

Inom området utforskar vi strukturella konstruktioner och analysmetoder för en förbättrad prestanda och tillverkning av fartyg och offshore-konstruktioner.

Hydrodynamik

Inom området hydrodynamik utforskar vi lösningar som möjliggör effektiv och robust fartygsdrift fri från  farliga utsläpp. 

Säkerhet och tillförlitlighet

Inom forskningsområdet säkerhet och tillförlitlighet utvecklas risk- och konsekvensanalysmetoder för att begränsa konsekvenserna vid en olycka till havs. 

Maritima operationer

Forskningen inom maritima operationer fokuserar bland annat på att modellera och förutsäga optimal reseplanering för autonoma fartyg. 

Anställda vid avdelningen för Marin teknik