Teknisk och maritim ledning

Bild 1 av 2
sjökapten
Vy hamninlopp

Enheten Teknisk och maritim ledning ägnar sig framförallt åt undervisning inom sjötransportteknik, maskinteknik, logistik, management, juridik, ekonomi, drift- och underhållsteknik. 

De flesta av våra kurser har fokus på sjöfartsindustrin men vi levererar även kurser till andra ämnesområden, framförallt inom juridik. Enheten levererar även en mängd kurser som fortbildning för aktiva sjöfarare. Medarbetare inom enheten bidrar med sin kompetens till olika typer av projekt. Forskning inom spårbarhet, informatik, logistik men även som remissinstans för regelutveckling samt internationella samverkansprojekt för sjöfartsutbildningar.​