Internationell logistik, teknologie kandidat

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Den globala handeln ökar ständigt och allting du äger har transporterats till dig i en noggrant uttänkt logistikkedja där tidsåtgång, miljöpåverkan och lönsamhet är viktiga faktorer. När det uppstår störningar orsakade av omvärldshändelser blir du kuggen i hjulet som löser problemen för att kedjan ska kunna rulla på igen. Under utbildningen får du lära dig allt om logistikens ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar.

Utbildningens innehål

Den globala handeln är avgörande för samhällets utveckling och ställer ökade krav på kunskap om hur olika system interagerar med varandra. Programmet bygger på fyra huvudämnen: logistik, ekonomi, juridik och ledarskap. Dessa områden är tätt sammankopplade och vävs samman med ett övergripande fokus på hållbar utveckling. Du läser också kurser i ledarskap, projektledning, statistik och arbetsorganisation.

Tillsammans ger dessa ämnen dig en god grund för en karriär inom den nationella och internationella logistikbranschen. Genom praktikkursen som du genomför på ett företag får du en fördjupad insyn i hur arbetsfältet ser ut. Du får även möjlighet att testa på de olika delarna i ett företag, exempelvis hur kontakten mot en kund kan se ut. I samband med praktikperioden och mötet med våra många gästföreläsare från branschen bygger du redan under utbildningen ett nätverk som du kommer att bära med dig i hela ditt yrkesliv.

För att ytterligare förbereda dig inför framtiden ges kurserna under det sista läsåret på engelska och du kan också välja ett profilspår och specialisera dig inom ämnen som statistik, logistik, försäkringar och fartygsbefraktning. Du kan också välja att studera utomlands under det sista läsåret vid något av våra partneruniversitet.

Programmet leder till en kandidatexamen och är tänkt att förbereda dig direkt för arbetslivet men ger dig också behörighet till fortsatta studier på masternivå såväl vid Chalmers som vid andra universitet.

Arbetsområde

Dina färdigheter inom logistik och de kontakter du får med näringslivet under utbildningen kommer att ge dig karriärmöjligheter över hela världen. Specialkunskaper inom vårt profilområde maritim logistik, är en eftertraktad tillgång inom all export- och importindustri. Med en examen från Internationell logistik har du en mycket värdefull kompetens och är attraktiv för arbeten inom såväl logistikföretag och logistikavdelningar på alla företag som köper eller säljer varor och tjänster såväl nationellt som internationellt. Genom den maritima profilen blir du också intressant för arbeten vid till exempel rederier, skeppsmäklerier, försäkringsbolag och myndigheter. Yrkesroller som du kan ha är transportledare, logistiksamordnare, speditör, kundansvarig, besättningsledare och transportledare.

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 3b eller 3c, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)