Internationell logistik, teknologie kandidat

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Den globala handeln ökar ständigt och allting du äger har transporterats till dig i en noggrant uttänkt logistikkedja som tar hänsyn till såväl tidsåtgång som miljöpåverkan och lönsamhet. Under utbildningen får du lära dig allt om logistikens ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar. Dina färdigheter inom logistik och de kontakter du får med näringslivet under utbildningen kommer att ge dig karriärmöjligheter över hela världen. 

Utbildningens innehåll

Den ökande globala handeln är avgörande för samhällets utveckling och ställer ökade krav på kunskap om hur olika system interagerar med varandra. Programmet bygger på fyra huvudämnen: logistik, ekonomi, juridik och ledarskap. Dessa områden är tätt integrerade och kopplas samman med ett övergripande fokus på hållbar utveckling. Du läser också kurser i projektledning, statistik och arbetsorganisation.

Tillsammans ger dessa ämnen dig en mycket god grund för en karriär inom den internationella logistikbranschen såväl i Sverige som utomlands. Genom praktikkursen som du genomför på ett företag och våra många gästföreläsare från logistikbranschen bygger du redan under utbildningen ett nätverk som du kommer att bära med dig genom livet.

För att ytterligare förbereda dig för ditt framtida yrkesliv ges kurserna under det sista läsåret på engelska och du kan också välja ett profilspår och specialisera dig inom ämnen som statistik, logistik, försäkringar och fartygsbefraktning. Du kan också välja att studera utomlands under det sista läsåret vid något av våra partneruniversitet i till exempel Liverpool, Hamburg eller Bryssel.

Programmet leder till en kandidatexamen och är tänkt att förbereda dig direkt för arbetslivet men ger dig också behörighet till fortsatta studier på masternivå såväl vid Chalmers som vid andra universitet.

Arbetsområden

Specialkunskaper inom logistik, och särskilt vårt profilområde maritim logistik, är en eftertraktad tillgång inom all export- och importindustri. Med en examen från Internationell logistik har du en mycket värdefull kompetens och är attraktiv för arbeten inom såväl logistikföretag,logistikavdelningar på alla företag som köper eller säljer varor och tjänster såväl nationellt som internationellt. Genom den maritima profilen blir du också intressant för arbeten vid till exempel rederier, skeppsmäklerier, försäkringsbolag och myndigheter.

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 3b eller 3c, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)