Sjöfartsutbildningar – examen, intyg och utbildningsbevis

Bild 1 av 1
Bild från Lindholmen

Under och efter en sjöfartsutbildning kan du ha rätt till olika intyg, utbildningsbevis eller examen som rapporteras in till Transportstyrelsen. Institutionen Mekanik och maritima vetenskaper hjälper dig med de flesta, men sjökaptensexamen, sjöingenjörsexamen, utbildningsbevis för klass VII och V ansöker du om genom tjänsten Ansökan om examen/utbildningsbevis.

Examen och utbildningsbevis

Examensenheten hanterar examen och utbildningsbevis för dig som läst till något av punkterna nedan inom Chalmers sjöfartsutbildningar. För andra klasser eller behörigheter kontaktas institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper, studentadm.m2@chalmers.se.

Har du läst en uppdragsutbildning och öppna kurser inom sjöfart kontaktar du istället sjofart@chalmers.se direkt.

Examen

  • Sjöingenjör 
  • Sjökapten

Ansökan om examen

Utbildningsbevis

  • Fartygseltekniker (ETO)
  • Maskinbefäl klass V
  • Maskinbefäl klass VII
  • Fartygsbefäl klass V
  • Fartygsbefäl klass VII

Ansökan om utbildningsbevis

ETO rapporteras automatiskt vid ansökan om Sjöingenjörsexamen om allt är färdigläst, men det krävs en ansökan för inrapportering av övriga examen eller utbildningsbevis.

Sjöbefäl klass VII ger både fartygs- och maskinbefäl klass VII

Du som har läst programmet Sjöbefäl klass VII ska göra två ansökningar. Utbildningen ger både Fartygsbefäl och Maskinbefäl klass VII när du är färdig. Det är bara när hela utbildningen är avslutad som du kan ansöka och båda rapporteras in till Transportstyrelsen. Du kan inte få bara den ena eller den andra om du läser på Sjöbefäl klass VII.

Din utbildning rapporteras direkt till Transportstyrelsen

Från och med 1 april 2016 lägger en handläggare på Examensenheten in din utbildning på Mina sidor för sjömän (Sjömanswebben) hos Transportstyrelsen. Detta görs efter att du har ansökt om examen/utbildningsbevis. Du behöver alltså inte skicka några papper till Transportstyrelsen för att verifiera din utbildning om du fått din examen eller utbildningsbevis utfärdat efter april 2016. Vill du kontrollera att din utbildning har rapporterats, så loggar du in på Sjömanswebben. Behörigheter ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Utbildningsbevis ses på Transportstyrelsens sjömanswebb

Utbildningsbevis utfärdade april 2016 eller senare skrivs inte längre ut på papper och skickas från Chalmers. Ett utdrag från Sjömanswebben, som du själv kan skriva ut, räcker oftast för att verifiera din utbildning. Får du problem att verifiera din utbildning kan du höra av dig till Examensenheten, examen@chalmers.se.

Transportstyrelsen Mina sidor för sjömän

Läs mer om hur du ansöker

Det mesta som gäller för ansökan om examen gäller också för ansökan om utbildningsbevis.

Intyg för sjöfartsprogrammen

Vissa kurser på Chalmers sjöfartsprogram rapporteras in till Transportstyrelsens sjömansregister från institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Du kan se dina rapporteringar genom att logga in på Transportstyrelsens hemsida; Mina sidor för sjömän

Mot en kostnad kan du söka ut behörigheter och certifikat via deras hemsida.

Inrapportering av intyg för innevarande läsår är klart senast den 30 juni. Undantag för de fartygsförlagda utbildningarna som finns tillgängliga innan den första praktikperioden börjar.

Intygen för respektive program som är markerad i fetstil skrivs ut i pappersform och finns att hämta i studieexpeditionen på Campus Lindholmen, hus Saga efter överenskommelse med studieadministrationen för sjöfartsprogrammen. Övriga rapporteras bara in till Transportstyrelsen

Är det skillnad gällande utskrivna intyg vid ordinarie tenta och omtenta?

Ja, du som blir godkänd vid ordinarie tentamenstillfällen får dina intyg per automatik. Du som blir godkänd på omtentatillfället kontaktar studieadministrationen för sjöfartsutbildningarna för att beställa ditt intyg. Administrationen behöver cirka fem arbetsdagar för att kunna få fram signerade intyg. Intygen hämtas därefter enligt överenskommelse med studieadministrationen.