Fryken

Bild 1 av 1
maritiman

På Fryken får Chalmers sjöstudenter känna på hur det är att skruva, köra system med säker drift, lära sig allt om el, lära sig ta hänsyn till miljön med tanke på avgasrening samtidigt som de är ombord på ett gungande fartyg.

På Fryken har vi vårt centrum där bland annat sjöstudenterna får testa sina teoretiska kunskaper på en praktisk nivå samt genomföra de praktiska moment som krävs av Transportstyrelsen. I vår verksamhet ingår uppstart av fartyg, demontering och montering av moderna förbränningsmotorer, grundläggande elpraktiska moment (svagström, starkström och elektronik).

När de börjar på Fryken går studenterna i årskurs två på Sjöingenjörsprogrammet. Praktiken har alltid varit obligatorisk, men tidigare skedde den tillsammans med externa samarbetspartner och numera sker den på Fryken. Detta gör praktiken mer koncentrerad, mer effektiv och den håller en högre kvalitet än tidigare. Från 2017 ingår en högspänningsdel i linjeutbildningen för sjöingenjörer. ​Vi har även externa elkurser på olika nivåer för yrkesverksamma.

På Fryken finns vårt motorlabb där vi mäter utsläpp till luft från olika fartygsbränslen för att få reda på hur mycket fartygen släpper ut, detta för att förstå hur dessa utsläpp kan påverka människor och miljö. De bränslen som används i våra mätningar är diesel miljöklass I samt marina bränslen med olika svavelhalt, som marint diesel och HFO (heavy fuel oil).

På skärmar kan vi läsa av resultat från pågående mätningar av partikelemissioner. Mätinstrumenten mäter antal partiklar, partikelmassa och den totala koncentrationen av partiklar i rökgasen. Storleken på partiklar som mäts är 5-500 nanometer (10^-9 m) och är de partiklar som har störst negativ påverkan på vår hälsa. Partiklar påverkar också vårt klimat.

Digitalt får vi information om motorn, temperaturer vid drift, belastning och fart. Det finns också instrument som mäter koncentrationen av olika luftföroreningar, som svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid, i rökgasen från motorn. Resultaten vi får fram här kan användas som vägledning vid lagstiftning, riktlinjer och miljökonsekvensbeskrivningar.