Verksamhetsstöd vid Mekanik och maritima vetenskaper

​Administrationen på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper hanterar frågor om ekonomi, kommunikation, studieadministration, personaladministration och övriga avdelningsadministration. Nedan kan du se vem som har ansvar för vilket område. ​​

Administratörer