Maskin- och fordonssystem

Bild 1 av 1
Detaljbild på en lastbil

Forskarskolan Maskin och fordonssystem är både grundvetenskaplig och tillämpad. Som doktorand får du lära dig teknisk problemlösning genom ett kvantitativt och kvalitativt tänkande.

Utveckling av mätmetoder och simuleringsmodeller är båda viktiga moment i forskarskolan. Du får även utföra egna undersökningar genom både teoretiska och praktiska experiment. I forskarskolan Maskin och fordonssystem är forskningen inriktad på tre specialiseringar: tillämpad artificiell intelligens (AI), fordonsdynamik samt trafiksäkerhet. Läs mer om de olika inriktningarna i studieplanen.   

​​Forskarskolan finns vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2021-06-21, diarienummer M2 2021-0145.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För äldre studieplaner kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Maskin- och fordonssystem kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.