Mekaniska system

Bild 1 av 1
Mekaniska system

Inom forskningsområdet mekaniska system bedrivs grundforskning och tillämpad forskning för att analysera, modellera, karakterisera och optimalt designa innovativa komponenter och system. Dessa med möjlighet att tillhandahålla inbyggd aktuering, "precision motion control" funktioner, ström-självförsörjande egenskaper, självdiagnostiserande egenskaper, och självläkande egenskaper, samtidigt som allt strängare konstruktionskrav på fordon, maskiner och mekanismer skall uppfyllas.

Fokusområden: modellering, transport och energi

Forskningen fokuserar på modellering, dynamik och Paretooptimering av tekniska system, då främst flerkropps mekaniska system samt system med smarta strukturer. Inom transportfältet utforskas vibrationer och buller, transmissionssystem, adaptiva och aktiva upphängningssystem inbäddade i fordon, maskiner och mekanismer för att förbättra säkerhet, komfort och energieffektivitet. Genom forskningen försöker man även ta fram energioptimal styrning av dynamiska system, vindkraftsystem, drivlinesystemdynamik, smarta materialbaserade sensorer för vibrationsenergi, samt återvinning för självförsörjande sensorkluster och tillståndsövervakningssystem.

Uppdrag

Forskningsområdets uppdrag är att bedriva grundforskning och tillämpad forskning på dynamiken för det reglerade flerkropparssystemet och optimering på detta med fokus på optimal interaktion mellan den interna dynamiken och relegeringen. Detta med tillämpning på undersystem inom fordon, maskiner och mekanismer, ofta med hänsyn till multifunktionaliteten hos de underliggande smarta materialbaserade sensorerna och aktuatorena, vilket gör de betraktade systemet till ett adaptroniskt system.