Centrum vid mekanik och maritima vetenskaper

Bild 1 av 3
Lastbilar bränslecell och elektoirifierad Volvo
Fraktfartyg
Räls

På Chalmers finns ett stort antal centrumbildningar som samlar kompetens inom Chalmers, ofta i samverkan med andra lärosäten och med näringslivet. Genom samverkan kan forskning, näringsliv och andra aktörer samlas kring särskilda samhällsutmaningar och forskningsfrågor.