Vibrationslaboratoriet

Bild 1 av 1
Vibrationslaboratoriet

Vibrationslaboratoriet används för både forskning och utbildning. Forskningen handlar bland annat om kalibrering och utvärdering av beräkningsmodeller mot mätdata och så kallad ”energy harvesting” som innebär att ta tillvara energi som annars gått till spillo. Tillämpningarna hittar man bland annat inom vindkraft och fordonsindustrin. 

Vibrationslaboratoriet

I vibrationslaboratoriet finns flera datainsamlingssystem. En del är fasta och andra mobila. Datainsamlingssystemen används för att mäta accelerationer, krafter och töjningar över tid. Datan används sedan till exempel för att identifiera källor till vibrations- och utmattningsproblem och för att kalibrera beräkningsmodeller. Tillämpningarna finns inom järnvägs-, fordons-, skärande bearbetnings- och vindkraftsbranchen. Mätningarna sker ofta på plats vid en problemmaskin eller vid järnvägsspår. När det gäller utbildning så används labbet i masterprogrammet Applied Mechanics i de båda kurserna Structural Dynamics: Vibration Control och Structural Dynamics: Model Validation. Den senare har även getts till industrirepresentanter genom Chalmers Professional.

Kontaktperson

Smart structures lab

Utrustningen i labbet för smarta strukturer liknar på många sätt den som finns i vibrationslabbet, men här fokuseras istället på att minimera vibrationer genom aktiv/semiaktiv dämpning. Här finns också en större skalmodell av drivlinan i ett vindkraftverk för studier av hur riktningsfel påverkar slitaget i till exempel lager.