Samverka med oss

Bild 1 av 1
Genrebild nyttiggörande

Chalmers är en mötesplats där du som är verksam inom näringslivet, arbetar på en myndighet eller är verksam i vårt samhälle på annat sätt kan ta hjälp av våra forskare för att lösa problem och bygga förutsättningar för en hållbar utveckling. Lokalt som globalt. Uppgifterna är många.

Genom samarbetsavtal kan vi stärka varandra

För att samhälle och näringsliv ska utvecklas måste vi stimulera entreprenörer och utveckla idéer. Chalmers har ett innovationssystem som hjälper forskare att hitta utvecklingsmöjligheterna inom den egna forskningen, omsätta idéer till produkter och ta hand om patent och andra immateriella rättigheter som kan komma er till gagn. Vi kan också bistå dig som beslutsfattare med tillförlitliga och lättbegripliga underlag för att underlätta omställningen till ett hållbart samhälle. Genom strategiska samarbetsavtal kan vi stärka banden till varandra och dra nytta av varandras styrkor.

Nyttiggörande

Vår starka ställning inom vårt ämnesområde och våra breda samarbeten med samhälle och näringsliv kan vi omvandla till fördelar för din verksamhet. Genom kunskapsöverföring till dig som partner kan vi bidra till din förmåga att hantera kritiska utmaningar, öka din konkurrenskraft och dina förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling, bland annat genom att se till att din verksamhet utnyttjar energi och andra resurser effektivt i olika typer av tekniklösningar. Vi kallar det nyttiggörande.

Exempel på nyttiggörande

Nyttiggörande kan handla om uppdragsutbildningar i syfte att bidra till kompetenshöjning i din verksamhet eller genomförande av seminarier och workshops där du kan delta. Genom produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt, samt mjukvaruutevckling, kan vi hjälpa till att lösa era tekniska problem. Vi kan också bidra genom att göra vår forskningsinfrastruktur tillgänglig för er verksamhet, och bilda kompetenscentrum och forskningsnätverk för att samla forskning och näringsliv kring särskilda utmaningar och forskningsfrågor.

Hör av dig

Har du en idé om hur vi skulle kunna samverka? Kontakta då någon av våra avdelningschefer eller institutionens Viceprefekt för nyttiggörande, Selma Brynolf, för mer information om samverkan.