Resurser och samarbeten

Bild 1 av 1
Valery

Att samverka med industri och samhälle är en viktig del av det arbete som institutionen för mekanik och maritima vetenskaper gör inom det vi kallar nyttiggörande. ​Samverkan sker till stor del i Chalmers laboratorier i världsklass och genom kompetenscentrum där forskning och näringsliv kan samlas kring särskilda samhällsutmaningar. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad för en hållbar framtid.

Goda möjligheter till kreativa samarbeten

Vi kan bidra genom att göra vår forskningsinfrastruktur tillgänglig för er verksamhet, och bilda kompetenscentrum och forskningsnätverk för att samla forskning och näringsliv kring särskilda utmaningar och forskningsfrågor.

Vår forskning omfattar alla transportslag och historiskt har vi tillsammans med våra samarbetspartners åstadkommit säkrare och energieffektivare fordon, flygplan, fartyg och järnvägstrafik. Vi har även kunnat hjälpa våra samverkansparter med miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning. 

Laboratorier och simulatorer

Laboratorier och simulatorer

Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper bedrivs stor del av vår forskning, samverkan och utbildning i Chalmers simulatorer och laboratorier - många av dem i världsklass. 

Centrum

Centrum

På Chalmers finns ett stort antal centrumbildningar som samlar kompetens inom Chalmers, ofta i samverkan med andra lärosäten och med näringslivet. Genom samverkan kan forskning, näringsliv och andra aktörer samlas kring särskilda samhällsutmaningar och forskningsfrågor. 

Samverka med oss

Samverka med oss

Chalmers är en mötesplats där du som är verksam inom näringslivet, arbetar på en myndighet eller är verksam i vårt samhälle på annat sätt kan ta hjälp av våra forskare för att lösa problem och bygga förutsättningar för en hållbar utveckling. Lokalt som globalt. Uppgifterna är många.

Hör av dig

Har du en idé om hur vi skulle kunna samverka? Kontakta då någon av våra avdelningschefer eller institutionens Viceprefekt för nyttiggörande, Selma Brynolf, för mer information om samverkan.