Tillämpad mekanik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Lär dig att problemlösa och optimera produktdesign inom ett brett spektrum av olika tekniska tillämpningar. Detta masterprogram ger dig en internationellt konkurrenskraftig utbildning i modellering, beräkningsteknik och experimentell teknik inom tillämpad mekanik.

Du får öva på att lösa solida, strukturella och fluidmekaniska problem inom ett brett spektrum av olika applikationsområden. Programmet förbereder dig för att bli en nyckelspelare för både stora och små företag. Dessutom kommer du att få de färdigheter som krävs för att arbeta med mekanisk design av hållbara och konkurrenskraftiga produkter – samtidigt som du beaktar olika aspekter som tillförlitlighet, robusthet, vikt, och energieffektivitet.