Sjöfartens organisation och ledning, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Efterfrågan på kompetenta och utbildade ledare inom den maritima industrin, både ombord på fartyg till sjöss och i organisationer på land, är högre än någonsin. I det här masterprogrammet kommer studenterna att förbereda sig för att ta upp viktiga roller som framtida ledare inom sjöfartsindustrin – vägleda branschen in i en ny era och ta itu med de dubbla utmaningarna med komplexa logistikfrågor och de strängaste kvalitetskraven.

Programmet ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i ämnen inklusive projektledning, kvalitets-, risk- och säkerhetshantering. Chalmers University of Technology har världsrykte inom sjöfarten, och du får en utbildning som lever upp till extremt höga standarder.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.