Sjöfartens organisation och ledning, masterprogram

120 hp

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Efterfrågan på kompetenta och utbildade ledare inom den maritima industrin, både ombord på fartyg till sjöss och i organisationer på land, är högre än någonsin. I det här masterprogrammet kommer studenterna att förbereda sig för att ta upp viktiga roller som framtida ledare inom sjöfartsindustrin – vägleda branschen in i en ny era och ta itu med de dubbla utmaningarna med komplexa logistikfrågor och de strängaste kvalitetskraven.

Programmet ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i ämnen inklusive projektledning, kvalitets-, risk- och säkerhetshantering. Chalmers University of Technology har världsrykte inom sjöfarten, och du får en utbildning som lever upp till extremt höga standarder.

Översikt

  • UtbildningsområdeSjöfart och transportlogistik
  • ExamenMasterexamen
  • SpråkEngelska
  • StudieplatsJohanneberg
  • Längd:2 år
  • Omfattning:Heltid
  • Undervisningstid:Dagtid
Stängt för anmälan

Viktiga datum

  • Anmälan öppnar
  • Anmälan stänger

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.