Fordonsaerodynamik

Bild 1 av 1
aerodynamik

Forskningen inom fordonsaerodynamik syftar till att öka förståelsen för fysiken bakom relevanta problem för bilindustrin för att kunna bidra med forskning och kunskap till utvecklingen av miljövänliga, energieffektiva och säkra fordon.

Bidrar till miljövänliga, energieffektiva och säkra fordon

Forskningen inom Fordonsaerodynamik syftar till att öka förståelsen för fysiken bakom relevanta problem för bilindustrin. Vårt arbete utförs både numeriskt och experimentellt i nära samarbete med våra partners. Vårt mål är att bidra med forskning och kunskap till utvecklingen av miljövänliga, energieffektiva och säkra fordon.​

Gruppens huvudområden är:

  • Minimering av lyftkraft och luftmotstånd.
  • Cooling-Drag minimering.
  • Aerodynamik för hjul.
  • Koppling mellan aerodynamik och hantering av fordon.
  • Stabilitet för bakre luftströmning
    Värmereglering av motorrum​.
  • Bromskylningsprestanda.