Strömningslära

Bild 1 av 3
drönare i labbet
Vindtunnel drönare
Isak lågkompressorrigg

Turbulent strömning, turbomaskiner och drönarteknik

Vi arbetar med numerisk och experimentell forskning för turbulent, inkompressibel och kompressibel en- och flerfasströmning. Inom dessa områden utvecklar vi nya och förbättrade beräknings- och experimentmetoder, både för enkla, grundläggande strömningsfall såväl som för industriella tillämpningar.

Vår tillämpade forskning bedrivs i nära samarbete med industrin, både i nationella och internationella projekt.

En stor del av vår undervisningsverksamhet bedrivs inom våra internationella masterprogram Applied Mechanics och Mobility Enegineering (Aerospace-spåret). I dessa program erbjuder vi kurser som täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive turbulensmodellering, experimentell strömningslära, beräkningmetoder (CFD), flerfasströmning, värmeöverföring, turbomaskiner, flygframdrivning, flygplansdesign och flygprojekt inklusive drönarteknik.

Våra forskningsområden

Tillämpad strömningslära

Vi arbetar med strömningslära, mestadels inkompressibel. Vi gör numerisk och experimentell forskning om enfas- och flerf...

Turbomaskiner och aerokustik

Forskargruppen arbetar främst inom området turbomaskiner och dess tillämpningar. I synnerhet ligger fokus på flygmotorer...

Anställda vid avdelningen för strömningslära