Inifrån en maritim simulator.
Institutionen

Mekanik och maritima vetenskaper

Vi bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag för att nå hållbara tekniklösningar. Forskning genomförs även för att bidra till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning.

Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper utbildas framtidens ingenjörer och forskare med siktet inställt på övergången till ett hållbart transportsystem. Vår forskningsportfölj är unik i sin bredd och täcker in alla transportformer och verkar även för att bidra till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning. Genom samverkan med samhälle och näringsliv försöker vi lösa samhällets stora utmaningar - tillsammans.