Hydrodynamik

Bild 1 av 3
bärplansforskning
propeller
Hydrodynamik modell

Inom området hydrodynamik utforskar vi lösningar som möjliggör effektiv och robust fartygsdrift fri från farliga utsläpp. 

Minskad bränsleförbrukning och tystare propellrar

Alla tekniska problem inom marin teknik behandlar hydrodynamik i någon form, det vill säga hur vattnet påverkar objektet. Vår forskning fokuserar på att få skrov och propeller att fungera bra tillsammans för att förbättra prestandan, oavsett om det handlar om att minska bränsleförbrukningen eller göra propellern mindre bullrig. Våra forskare arbetar med en rad frågor som rör beräkningsmodellering av effekterna av nedsmutsning på fartyget, kavitation på propellerbladen och designmetoder och optimering. Vidare är det avgörande att göra bra förutsägelser av lasterna på fartyget eller en struktur från havsvågorna för att göra en lämplig design, såväl som för att förutsäga den effekt en vågenergiomvandlare kommer att leverera.