Chalmers maritima simulatorer

​På Campus Lindholmen finns Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart.

Full mission bridge simulator

I vår full mission bridge simulator är det möjligt att göra en fullständig simulering av de operationer som utförs på ett riktigt fartyg. Manövrering sker i olika väder och miljöer, inklusive i områden med begränsat utrymme.

Lasthanteringsstudio

Lasthanteringssimulatorn utvecklar träning och laststudier för ombordbefattningar, terminal- och landbaserade yrken. Med hjälp av modern teknik återskapas verkligheten vad avser tekniska gränssnitt för lastning och lossning, resans genomförande och marknad, samt kommunikativa gränssnitt mellan fartyg, operatör, kund och leverantör.

Nautical Operations Studio

Vår Nautical Operations Studio (NOS) består av sex stycken "desktop"-fartygsbryggor från Kongsberg, med fyra 24-tumsskärmar, två för visuell vy och nautiska instrument och två som kan startas som radar eller ECDIS. En brygga används som instruktör och på de övriga fem kan instruktörsprogrammet också köras för att bygga eller köra övning lokalt på respektive brygga.

Global Maritime Distress Safety System Simulator

I vår GMDSS-simulator (Global Maritime Distress and Safety System) skapas möjligheter för de studerande att lära sig hantera all GMDSS-utrustning för ROC- och GOC-utrustade fartyg. Anropsförfarande, nöd- samt säkerhetsprocedurer övas med olika kommunikationsspel.

Maskinrumssimulator

Sjöingenjörsstudenterna tillbringar mycket tid här för att träna handhavande av maskinrummets olika system. Simulatorn används även inom andra områden i utbildningen, som till exempel språk, styrteknik, termodynamik och strömningslära med mera.

Bryggsimulator

Vår bryggsimulator från Kongsberg består av fem identiska bryggor. Här hålls kurser i navigation, radarnavigering och antikollisions- navigering med hjälp av ARPA, ECDIS och manövrering.

Dynamisk positioneringssimulator

Dynamisk positionering (DP) används i hög grad inom Offshore industrin för att kunna genomföra avancerade operationer under längre tid, där det ställs krav på hög positions noggrannhet.