Laboratorier och simulatorer

Bild 1 av 2
Strömningslaboratoriet
Sjöfartsimulator

​Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper bedrivs stor del av vår forskning, samverkan och utbildning i Chalmers simulatorer och laboratorier - många av dem i världsklass. 

Välkommen in i Chalmers laboratorier!

På Campus Johanneberg finns vibrationslaboratoriet​, laboratoriet för hållbara transportlösningar​, vindtunnlar​ i strömningslaboratoriet, prototyplaboratoriet​​ och mekatroniklaboratoriet​​. På campus Lindholmen finns simulatorerna Nautical Operations Studio​, Cargo Operations Studio​, GMDSS Simulator​, Engine Operations Simulator​, Bridge Operations Simulator​, Scrubber​, DB-Simulator​.

Vibrationslaboratoriet

Vibrationslaboratoriet används för både forskning och utbildning. Forskningen handlar bland annat om kalibrering och utv...

Laboratoriet för hållbara transportlösningar

I laboratoriet för hållbara transportlösningar kan vi genom en vätgasinfrastruktur bland annat bedriva experimentell for...

Strömningslaboratorium

Chalmers strömningslaboratorium är en chalmersinfrastruktur som omfattar ett laboratorium välutrustat med hårdvaruresurs...

Maritiman

På Maritiman får får Chalmers sjöstudenter känna på hur det är att skruva, köra system med säker drift, lära sig allt om...

Prototyplaboratoriet

Prototyplabbet är en levande miljö. Maskinerna viner, fräser och hamrar medan grupper av höjda röster beslutar om nästa...

Mekatroniklaboratoriet

För dig som vill locka fram produktutvecklaren inom dig och som gärna fattar lödkolven i denna inspirerade miljö finns f...

Chalmers maritima simulatorer 

​På Campus Lindholmen finns Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart.

Full mission bridge simulator

I vår full mission bridge simulator är det möjligt att göra en fullständig simulering av de operationer som utförs på et...

Lasthanteringsstudio

Lasthanteringssimulatorn utvecklar träning och laststudier för ombordbefattningar, terminal- och landbaserade yrken. Med...

Nautical Operations Studio

Vår Nautical Operations Studio (NOS) består av sex stycken "desktop"-fartygsbryggor från Kongsberg, med fyra 24-tumsskär...

Global Maritime Distress Safety System Simulator

I vår GMDSS-simulator (Global Maritime Distress and Safety System) skapas möjligheter för de studerande att lära sig han...

Maskinrumssimulator

Sjöingenjörsstudenterna tillbringar mycket tid här för att träna handhavande av maskinrummets olika system. Simulatorn a...

Bryggsimulator

Vår bryggsimulator från Kongsberg består av fem identiska bryggor. Här hålls kurser i navigation, radarnavigering och an...

Dynamisk positioneringssimulator

Dynamisk positionering (DP) används i hög grad inom Offshore industrin för att kunna genomföra avancerade operationer un...