Laboratorier och simulatorer

Bild 1 av 2
Strömningslaboratoriet
Sjöfartsimulator

​Vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper bedrivs stor del av vår forskning, samverkan och utbildning i Chalmers simulatorer och laboratorier - många av dem i världsklass. 

Välkommen in i Chalmers laboratorier!

På Campus Johanneberg finns vibrationslaboratoriet​, laboratoriet för hållbara transportlösningar​, vindtunnlar​ i strömningslaboratoriet, prototyplaboratoriet​​ och mekatroniklaboratoriet​​. På campus Lindholmen finns simulatorerna Nautical Operations Studio​, Cargo Operations Studio​, GMDSS Simulator​, Engine Operations Simulator​, Bridge Operations Simulator​, Scrubber​, DB-Simulator​.

Vibrationslaboratoriet

Vibrationslaboratoriet används för både forskning och utbildning. Forskningen handlar bland annat om kalibrering och utvärdering av beräkningsmodeller mot mätdata och så kallad ”energy harvesting” som innebär att ta tillvara energi som annars gått till spillo. Tillämpningarna hittar man bland annat inom vindkraft och fordonsindustrin. 

Laboratoriet för hållbara transportlösningar

I laboratoriet för hållbara transportlösningar kan vi genom en vätgasinfrastruktur bland annat bedriva experimentell forskning på vätgasbilar, motorer, vätgasjet och bränslecellsystem.

Strömningslaboratorium

Chalmers strömningslaboratorium är en chalmersinfrastruktur som omfattar ett laboratorium välutrustat med hårdvaruresurser för ledande forskning inom strömningslära och värmeöverföring. Infrastrukturen omfattar en stor vindtunnel med lågturbulent strömning av yppersta kvalité, ett flertal tunnlar för turbomaskinforskning och nya tunnlar byggs kontinuerligt för specifika forskningsfrågor och projekt.

Maritiman

På Fryken får Chalmers sjöstudenter känna på hur det är att skruva, köra system med säker drift, lära sig allt om el, lära sig ta hänsyn till miljön med tanke på avgasrening samtidigt som de är ombord på ett gungande fartyg.

Prototyplaboratoriet

Prototyplabbet är en levande miljö. Maskinerna viner, fräser och hamrar medan grupper av höjda röster beslutar om nästa steg i en process. Studenter ifrån bland annat Maskin, Automation och mekatronik, Teknisk design och tillhörande masterprogram utbildas delvis i Prototyplabbet.

Mekatroniklaboratoriet

För dig som vill locka fram produktutvecklaren inom dig och som gärna fattar lödkolven i denna inspirerade miljö finns flera alternativ. Både kurser och kandidatarbeten inom automation instrueras och avlutas i mekatroniklaboratoriet. 

Chalmers maritima simulatorer 

​På Campus Lindholmen finns Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart.

Full mission bridge simulator

I vår full mission bridge simulator är det möjligt att göra en fullständig simulering av de operationer som utförs på ett riktigt fartyg. Manövrering sker i olika väder och miljöer, inklusive i områden med begränsat utrymme.

Lasthanteringsstudio

Lasthanteringssimulatorn utvecklar träning och laststudier för ombordbefattningar, terminal- och landbaserade yrken. Med hjälp av modern teknik återskapas verkligheten vad avser tekniska gränssnitt för lastning och lossning, resans genomförande och marknad, samt kommunikativa gränssnitt mellan fartyg, operatör, kund och leverantör.

Nautical Operations Studio

Vår Nautical Operations Studio (NOS) består av sex stycken "desktop"-fartygsbryggor från Kongsberg, med fyra 24-tumsskärmar, två för visuell vy och nautiska instrument och två som kan startas som radar eller ECDIS. En brygga används som instruktör och på de övriga fem kan instruktörsprogrammet också köras för att bygga eller köra övning lokalt på respektive brygga.

Global Maritime Distress Safety System Simulator

I vår GMDSS-simulator (Global Maritime Distress and Safety System) skapas möjligheter för de studerande att lära sig hantera all GMDSS-utrustning för ROC- och GOC-utrustade fartyg. Anropsförfarande, nöd- samt säkerhetsprocedurer övas med olika kommunikationsspel.

Maskinrumssimulator

Sjöingenjörsstudenterna tillbringar mycket tid här för att träna handhavande av maskinrummets olika system. Simulatorn används även inom andra områden i utbildningen, som till exempel språk, styrteknik, termodynamik och strömningslära med mera.

Bryggsimulator

Vår bryggsimulator från Kongsberg består av fem identiska bryggor. Här hålls kurser i navigation, radarnavigering och antikollisions- navigering med hjälp av ARPA, ECDIS och manövrering.

Dynamisk positioneringssimulator

Dynamisk positionering (DP) används i hög grad inom Offshore industrin för att kunna genomföra avancerade operationer under längre tid, där det ställs krav på hög positions noggrannhet.