Dynamik

Bild 1 av 3
Tåg
Vibrationslabbet
Studenter som arbetar med Formula student

Med vår forskning försöker vi lösa en mängd dynamiska utmaningar. Det kan handla om olika vibrationsproblem men även problem kopplade till utmattning, nötning, kontaktmekanik, vågutbredning, optimering och smarta material. Inom ramarna för kompetenscentret CHARMEC har avdelningens järnvägsforskning möjliggjort förbättringar av prestanda och tillförlitlighet hos både tåg och spår. 

En av Nordens största och bredaste verksamheter inom soliddynamik

Med en av Nordens största och bredaste verksamheter inom soliddynamik behandlar avdelningens forskning en mängd dynamiska problem inom ämnet. Detta innefattar främst olika vibrationsproblem men även problem kopplade till utmattning, nötning, kontaktmekanik, vågutbredning, optimering och smarta material. Effekterna är viktiga att studera då olika sorters dynamiska problem, exempelvis oönskade vibrationer, uppkommer i alla strukturer som är i rörelse.
Avdelningens forskning spänner över hela fältet från grundforskning till tillämpad forskning. Tonvikten ligger på teoretisk modellering, inklusive numerisk behandling, men bedriver även experimentell verksamhet. Dessa experiment genomförs dels i vårt laborativa utrymme Vibrations and Smart Structures Lab och dels genom fältexperiment.

Samarbete med industrin

En stor del av avdelningens tillämpade forskning sker inom ramen för centrat CHARMEC (Chalmers Railway Mechanics). Denna forskning sker i nära samarbete med industrin och behandlar en mängd järnvägsrelaterade problem som bland annat gångdynamik för tåg, markvibrationer och sliperoptimering. Forskningen har möjliggjort förbättringar rörande prestanda och tillförlitlighet hos både tåg och spår.

Avdelningen är aktiva i grundutbildningen med kurser inom mekanik och hållfasthetslära. Kurser drivs på många civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram, med en tonvikt mot grundläggande kurser i programmens första år. I högre årskurser ges fortsättningskurser i mekanik, finit element metod (FEM) och strukturdynamik, framför allt inom det internationella mastersprogrammet Applied Mechanics.

Anställda vid avdelningen för dynamik

Våra fokusområden

Järnvägsdynamik

Forskningsområdet järnvägsmekanik är kärnan i kompetenscentret CHARMEC vars forskning fokuserar på den mekaniska interaktionen mellan komponenter i tåg och spår. Forskningen ger bland annat industrin nya, mer kostnadseffektiva och robusta lösningar och mer prisvärda järnvägstransporter och högre driftsäkerhet för passagerare och godstrafik.

Mekaniska system

Inom forskningsområdet mekaniska system bedrivs grundforskning och tillämpad forskning för att analysera, modellera, karakterisera och optimalt designa innovativa komponenter och system. Dessa med möjlighet att tillhandahålla inbyggd aktuering, "precision motion control" funktioner, ström-självförsörjande egenskaper, självdiagnostiserande egenskaper, och självläkande egenskaper, samtidigt som allt strängare konstruktionskrav på fordon, maskiner och mekanismer skall uppfyllas.

Strukturdynamik

Strukturdynamisk forskning inom avdelningen drivs främst inom tre fält: invers dynamik, stokastisk mekanik och dynamisk simulering. Gruppen använder en blandning av teoretiska och experimentella metoder. Här bedrivs även forskning inom vågutbredning, med tillämpningar inom kärnkraftsindustrin såväl som inom bil- och vindkraftsindustrin.