Komplexa adaptiva system, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Den mänskliga hjärnan, ekonomiska marknader, vårt immunsystem - till och med bildandet av moln. Allt detta är exempel på komplexa adaptiva system, bildade av flera interagerande komponenter, ofta icke-linjära och dynamiska, leder till en kollektiv struktur och organisation över flera nivåer.

Med ett verkligt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som omfattar flera teoretiska ramar, kommer detta masterprogram att ge dig en bred och grundlig introduktion till teorin om komplexa adaptiva system och deras tillämpning på världen omkring oss.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.