Välja kurser

Bild 1 av 1
Två manliga studenter som sitter och pluggar.

I de flesta av Chalmers utbildningsprogram finns möjlighet att göra ett eller flera kursval. Om du ska göra kursval och hur stort valbart utrymme det finns i ditt program framgår av programplanen. Du ansvarar själv för att välja kurser som bidrar till att uppfylla examenskraven för ditt program. Ta därför del av informationen på den här sidan och specifik kursvalsinformation som du får från ditt program.

Kommande kursval

Chalmers har kursval inom program fyra gånger per läsår. 

Ladok: Studiedokumentationssystem
Ladok: StudiedokumentationssystemLadok för studenter är din egen studentsida i Ladok där du kan planera dina studier.

Ska jag välja kurser?

 • Studenter som har obligatoriskt valbart/valbart utrymme i programplanen i aktuell läsperiod ska göra kursval. Om det gäller dig kommer du att få kursvalsinformation från ditt program i samband med att kursvalet är öppet.
 • Om du enligt din programplan bara ska läsa obligatoriska kurser i läsperioden ska du inte göra något kursval. Du ska inte välja obligatoriska kurser i din programplan i kursvalet; dessa behöver du bara registrera dig på i Ladok under registreringsperioden.
 • Du som är antagen till ett masterprogram ska normalt inte göra något kursval till läsperiod 1, första terminen på masterprogrammet.

Vad ska jag tänka på när jag väljer kurs?

 • I din programplan ser du vilka kurser som ingår i ditt program. Det framgår vilka kurser som är obligatoriska eller obligatoriskt valbara, och krävs för examen, respektive valbara inom ditt program. Du ansvarar själv för att välja kurser som bidrar till att uppfylla examenskraven för ditt program.
 • Behörighets- och förkunskapskrav för en kurs hittar du i kursplanen. Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper för de kurser du söker i kursvalet.
 • I kursplanen ser du även om en kurs är platsbegränsad. Se till att välja reservkurser i kursvalet om du väljer en eller flera platsbegränsade kurser.
 • Stöd för att planera vilka kurser du kan välja är blockschemat, där du ser vilket block kursen tillhör.
 • Du som senare ska söka ett masterprogram, bör tänka på att du ansvarar för att du uppfyller behörighetskraven till de masterprogram som du är intresserad av. Här kan du läsa mer om behörighetskrav till masterprogram.

Hur gör jag kursvalet?

Kursvalet görs via antagning.se (eller universityadmissions.se för motsvarande sida på engelska). Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad på antagning.se, det är viktigt för att få ditt antagningsbesked. Följ nedanstående steg för att göra ditt kursval.

Vad händer efter kursvalet

Kursvalet stänger kl 23.59 sista dagen för val av kurser. Därefter sker urval bland sökande och antagning. Du får sedan ett antagningsbesked som innehåller de kurser du erbjudits. Se tidplan ovan.

Urval till platsbegränsade kurser

För platsbegränsade kurser sker urval enligt nedanstående beslut:

Reservlista

En student som på grund av platsbegränsning inte antas till vald kurs hamnar på en reservlista. Rangordningen i reservlistan baseras på urvalsreglerna ovan. Om en plats i kursen blir tillgänglig kommer studenter på reservlistan att erbjudas platsen i turordning.

Måste jag registrera mig på kurserna?

Ja, du måste själv registrera dig på kurserna som du antagits till, senast sista dag för registrering.

Hur gör jag om jag missat att välja kurser i tid, eller vill ändra kurser efter att kursvalet har stängt?

Det finns möjlighet att söka kurser under perioden för sen anmälan, se tidplan ovan. Även sen anmälan görs via antagning.se.
Alla kurser öppnar inte för sen anmälan. Val som görs sent får lägst prioritet och du kommer placeras längst bak i reservlistor om kursen är full.
Antagningsbesked under perioden för sen anmälan skickas ut löpande, men tidigast 3-4 arbetsdagar efter din anmälan.

Har du frågor?

 • Ta en titt på vår frågelista om kursval.
 • Har du frågor om kursval relaterat till ditt program tar du kontakt med ditt programs utbildningssekreterare.
 • Kontakta studievägledare eller utbildningssekreterare för ditt program om du tillhör ett tidigare antagningsår, inte studerar i fas med din programplan eller har individuell studieplan.
 • Om du upplever problem med att genomföra ditt kursval på antagning.se, använd kontaktformuläret.

Kontaktpersoner per program

Här hittar du kontaktpersoner till programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare för ditt program

MTS-kurser och Trackskurser

Förutom de ämnesområdesknutna kurserna finns även kurser inom området Människa, teknik, samhälle (MTS), där du kan få en ökad insikt om teknikens roll i samhället. För att kunna ta ut en civilingenjörsexamen är det ett krav att man har läst en MTS-kurs. MTS-kurser väljer du i ordinarie kursvalsomgångar. Läs mer om MTS-kurser

Dessutom finns Trackskurser, valbara kurser som ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som du vanligtvis inte kommer i kontakt med inom ditt ordinarie utbildningsprogram. Du får prova på att arbeta tvärdisciplinärt tillsammans med lärare och studenter från andra utbildningsprogram, genom kurser där ni tillsammans tar er an utmaningar som dagens samhälle står inför. Trackskurser väljs utanför ordinarie kursvalsomgångar – kontakta respektive kursansvarig för mer information. Läs mer om Trackskurser.


Du kanske också är intresserad av