Välja kurser

Bild 1 av 1
Två manliga studenter som sitter och pluggar.

Under din tid på Chalmers gör du flera kursval som ger dig möjlighet att utforma din utbildning efter dina önskemål. Vilka förutsättningar du har framgår av din programplan. Observera att det finns en begränsning som innebär att du måste välja ett visst antal av särskilt anvisade kurser, för att kunna ta examen, så kallade obligatoriskt valbara kurser.

Kommande kursval

Chalmers har kursval inom program tre gånger per läsår. Den kursvalsinformation som är aktuell just nu är länkad nedan – där hittar du allt du behöver veta för att göra dina kursval.

När ska jag göra kursval?

Om du har obligatoriskt valbart eller valbart utrymme i programplanen i den läsperiod/de läsperioder som kursvalet gäller ska du göra kursval. Du kommer i så fall att få kursvalsinformation från ditt program i samband med att kursvalet är öppet.

I Studieportalen kan du söka reda på din programplan.

Tänk på följande:

  • Om du enligt din programplan endast ska läsa obligatoriska kurser i den aktuella perioden ska du inte göra något kursval.
  • Du som är antagen till ett masterprogram ska normalt inte göra något kursval till läsperiod 1, första terminen.
  • Du ska inte ska välja obligatoriska kurser i din programplan i kursvalet; dessa behöver du bara registrera dig på i Ladok under registreringsperioden.

Vad ska jag tänka på när jag väljer kurs?

  • I din programplan ser du vilka kurser som ingår i ditt program och vilka kurser som krävs för din examen. Du ansvarar själv för att välja kurser som bidrar till att uppfylla examenskraven för ditt program.
  • Behörighets- och förkunskapskrav för en kurs hittar du i kursplanen. Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper.
  • I kursplanen ser du även om en kurs är platsbegränsad. Se till att välja reservkurser i kursvalet om du väljer en eller flera platsbegränsade kurser.
  • Stöd för att planera vilka kurser du kan välja är blockschemat, där du ser vilket block kursen tillhör. 

Du som senare ska söka ett masterprogram, bör tänka på att du ansvarar för att du uppfyller behörighetskraven till de masterprogram som du är intresserad av. Här kan du läsa mer om behörighetskrav till masterprogram

Hitta kurs- och programplaner

Detaljer 220603 5946 1920X1080px
Sök i kurs- och programutbudet i Studieportalen

I databasen Studieportalen hittar du alla kurs- och programplaner som finns för varje läsår.

MTS och Trackskurser

Förutom de ämnesområdesknutna kurserna finns även kurser inom området Människa, teknik, samhälle (MTS), där du kan få en ökad insikt om teknikens roll i samhället. För att kunna ta ut en civilingenjörsexamen är det ett krav att man har läst en MTS-kurs.

Dessutom finns Trackskurser, valbara kurser som ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som du vanligtvis inte kommer i kontakt med inom ditt ordinarie utbildningsprogram. Du får prova på att arbeta tvärdisciplinärt tillsammans med lärare och studenter från andra utbildningsprogram, genom kurser där ni tillsammans tar er an utmaningar som dagens samhälle står inför inom områden som hållbarhet, sportteknologi, kvantteknologi och AI.

För Tracks färdigställdes under 2022 en helt ny lärandemiljö med fantastiska resurser i form av olika projektrum, verkstäder med modern teknik, studio för film och virtuell verklighet samt datorresurser för maskininlärning.

Frågor om kursval

Svar på vanliga frågor om kursval kan du hitta i vår FAQ

Ladok: Studiedokumentationssystem
Ladok: StudiedokumentationssystemLadok för studenter är din egen studentsida i Ladok där du kan planera dina studier.
Ladok

Du kanske också är intresserad av