Masterprogram för Chalmersstudenter

Bild 1 av 1
Foto på studenter

Du som läser sista året eller har en examen från ett program på grundnivå på Chalmers och vill söka ett masterprogram gör din anmälan i början av april. Anmälan görs i en egen antagningsomgång på antagning.se.

Så anmäler du dig

Du anmäler dig på antagning.se. Programnamnet ska följas av"endast för Chalmersstudenter". Antagningsomgången för externa mastersökande kan ha öppet för sen anmälan samtidigt så det är viktigt att du kontrollerar att du anmäler dig till rätt alternativ. Chalmersvalet gäller bara den som har studerat ett grundnivåprogram på Chalmers. Det räcker inte att ha läst ett annat masterprogram, en kurs eller bara tekniskt basår till exempel.

Det är viktigt att du anmäler dig i tid för att du ska anses behörig och även för att få eventuell förtur. Om du inte uppfyller behörigheten i tid, men gör det senare kan du söka något av de program som öppnar för en sen anmälan.

Anmäl dig på antagning.se

(Öppnas i ny flik)

Viktiga datum

Behörighetskrav

För att kunna delta i urvalet i  det lokala Chalmersvalet ska du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav senast sista kompletteringsdag. Ingen ytterligare kompletteringstid medges.

Husfasad med Chalmers-skylt.

Grundläggande behörighet – en utfärdad examen

Du har grundläggande behörighet och kan göra en anmälan i Chalmersvalet om du senast sista kompletteringsdag har en kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 högskolepoäng utfärdad från Chalmers.

Särskild behörighet – kurserna måste vara avklarade

De särskilda behörighetskraven är specifika för respektive masterprogram och innefattar både huvudområde på kandidat- och högskoleingenjörsutbildningen och i de flesta fall även kurskrav. På programsidorna hittar du behörighetskraven uttryckta. Samma krav på särskild behörighet gäller alla som söker programmet, även chalmerister.

Förutom att ta del av beskrivningarna på programsidorna eller i Antagningsordningen är det viktigt att du tar del av informationen i Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) till den lokala antagningsomgången för Chalmersvalet till masterprogram som innehåller de särskilda behörighetskraven översätt till Chalmers kurskoder.

Antagningsordningen och tillhörande dokument för chalmerister

Kontrollera noga att du läser i den version som gäller för det kommande läsåret, det vill säga det läsår du ska påbörja ett masterprogram. Du kan också kontrollera om du har förtur (platsgaranti) eller inte.

Kurser från ett annat annat lärosäte än Chalmers

Du kan uppfylla ett kurskrav genom en eller flera kurser som du läst på ett annat lärosäte. Du måste kontrollera att kursen finns i Ladok, det gör du på under Mina meriter på antagning.se. Du måste komplettera din anmälan genom att också ladda upp kursplanen som ska innehålla lärandemålen.

Utomhusbild. Plantering och byggnad i bakgrunden.

Platsbegränsning, förtur och urval

De flesta masterprogram har ingen begränsning i antalet platser för chalmerister. Det innebär att de erbjuder plats till alla behöriga sökande i det lokala Chalmersvalet.

Vid konkurrens om platserna, görs urval utifrån eventuell förtur, avslutade antal högskolepoäng inom program och vid behov även betygsmedelvärde.

Hand med penna och papper.

Kom ihåg att tacka ja på antagning.se

Efter att första antagningsbeskedet med svarskrav har publicerats på "Mina sidor" på antagning.se ska du tacka ja till de alternativ där du vill kvarstå, både till eventuell erbjuden plats och eventuell reservplats. Kontrollera att ditt svar har registrerats. Du får e-post som bekräftelse på att ditt svar har registrerats. Uteblivet ja-svar på antagning.se innebär att erbjudande om plats stryks automatiskt. Efter andra antagningsbeskedet samt besked efter sen anmälan har inget svarskrav.

Obligatorisk registrering i Ladok

Chalmers har obligatorisk digital registrering innan terminsstart. För att behålla din plats på ett nytt program krävs att du har registrerat dig på alla kurser inom programmet, som finns öppna för registrering i Ladok.

Du kan läsa mer om detta under Ny student och Ta din utbildningsplats i anspråk.

Sen anmälan

Kontakt

Generella frågor om val av masterprogram för dig som redan läser ett program på grundnivå på Chalmers besvaras av din studievägledare. Frågor om anmälan besvaras av Chalmers antagning.

Studentstöd

Frågor om Chalmersvalet, behörighetskrav och platsgaranti besvaras av din studievägledare.

Chalmers antagning
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
Övrig information

Telefontid
10:00–11:00 (vardagar)