It-support för studenter

Bild 1 av 1
Interiörbild Kemihuset. Stora fönster.

Här hittar du upplysningar om ditt Chalmers-ID (cid), samt hur du kommer åt din student-e-post. Hur du hämtar särskilda programvaror du kan ha nytta av. Hur du lagrar filer på Chalmers filservrar eller i OneDrive. Hur du når it-supporten. För dig som studerar enstaka kurser vid Chalmers men är student vid Göteborgs universitet får du här även veta hur du hämtar ut ditt cid.

Ditt datorkonto och Chalmers-ID (cid)

När du börjar på Chalmers första gången får du ett datorkonto kallat "cid" (Chalmers-ID). Du hämtar själv ut ditt cid och ställer in ditt Chalmers-lösenord via MyAccount-portalen. Har du redan ett cid så kommer det att förlängas automatiskt tillsammans med det nuvarande lösenordet.

MyAccount: CID administrering
MyAccount: CID administreringI MyAccount kan du administratrera ditt Chalmerskonto (CID).

Trådlöst nätverk (wifi) och datorer

Alla studenter på Chalmers har tillgång till wifi via Eduroam, överallt på campus. Det finns väl utbyggd infrastruktur för dig med egen dator och programvaror som du kan ladda ner till din dator. För dig utan egen dator finns det gott om datorer i Chalmers datorsalar.

Konto för student-e-post

Ditt e-postkonto skapas efter att Chalmers fått information från Ladok att du är registrerad och har hämtat ut ditt cid. Kontot finns vanligtvis tillgängligt inom några timmar, men det kan dröja längre tid, särskilt i samband med terminsstart.

Outlook webmail
Outlook webmailOutlook på webben.

Programvaror

Som student på Chalmers har du tillgång till flera olika programvaror som kan vara användbara i dina studier. Ett flertal program finns tillgängliga för installation på din egen privata dator. Exempel på några av de vanligaste programmen är:

  • Microsoft Office 365
  • Matlab and Mathematica
  • ShareLaTex

Programvaror finns att hämta på följande sida:

Studenternas programvaruportal
Studenternas programvaruportalPortalsida där studerande vid Chalmers kan ladda ned programvara.

Mer om vilka programvaror du som student har tillgång till och var du kan hitta dem finns på Chalmers serviceportal (kräver inloggning med ditt cid och cid-lösenord).

Doktorander hänvisas till information om programvaror för anställda på Chalmers Serviceportal.

Fillagring och OneDrive

Som student får du tillgång till ett eget filkonto på Chalmers filservrar. Du får även möjlighet att skaffa ett eget OneDrive-konto.

Läs mer om det här på Chalmers serviceportal (kräver inloggning med ditt cid och cid-lösenord).

Hjälp och guider

1) På Facebook publicerar Chalmers it-avdelning nyheter och tips:
Chalmers it-support på Facebook

2) Anvisningar och guider kring Chalmers it-system finns på Chalmers serviceportal (kräver inloggning med ditt cid och cid-lösenord). Där hittar du svar på frågor som:

• Hur kopplar jag upp mig mot en StuDAT-dator?
• Hur upprättar jag en VPN-länk till Chalmers?
• Hur skriver jag ut på en Chalmers-skrivare?

Topdesk: serviceportal
Topdesk: serviceportalÄrendehanteringssystem och kunskapsartiklar.

Kontakta it-support

E-post

E-posta till it-support@chalmers.se 

Om möjligt, skicka din fråga från din studentadress.

För att kunna få svar behöver du ange:

  • vem du är - ditt cid eller personnummer, alternativt e-posta från ditt student-e-postkonto
  • vad du har för fråga eller problem
  • var problemet uppstår. Ange till exempel datorns namn och operativsystem
  • när problemet uppstod

E-post besvaras under kontorstid, vanligtvis vardagar 08:00-16:00.

Ring

Telefon: 031-772 65 00 (+46317726500)
Öppet: vardagar 08.00-16.30, minskad bemanning under lunchtid

Besök

• Chalmers Servicecenter på Campus Johanneberg

• Campus IT-helpdesk på Lindholmen
   Öppet: tisdagar kl. 12.00-14.00 under terminstid
   Plats: entréplan i hus Saga, Campus Lindholmen
   Hitta till IT-helpdesk Lindholmen (Campus Maps)

Du kanske också är intresserad av