På tentamensdagen och efter examination

Bild 1 av 1
Inomhusbild studiemiljö

Här hittar du praktisk information om det som händer på tentamensdagen. Hur du hittar till tentamenssalen, vad som gäller i salen, hur du kan förbereda dig och annat som är viktigt att veta. Här beskrivs också vad som händer efter tentamen och när du kan få tillbaka din tenta.

Hitta till tentasalen

Tentasalarna anslås på anslagstavlor på båda campus en timme innan tentamen börjar. Du hittar även information som ett allmänt anslag i Canvas i vilken sal tentan ges.

På campus Lindholmen sätts information om tentasalarna upp på anslagstavlan i entréplanet i hus Saga, adress Hörselgången 4

På campus Johanneberg sätts information om tentasalarna på följande anslagstavlor:

 • Huvudentrén till Maskinhuset, adress Hörsalsvägen 7A
 • Övre delen av Hörsalslängan, adress Hörsalsvägen 4-14
 • Entrén till Samhällsbyggnadshuset, adress Sven Hultins gata 6
 • SB Multisal i Samhällsbyggnadshuset, adress Sven Hultins gata 8

Använd appen ChalmersMap för att hitta tentasalen

Om du har anpassad tentamen gäller följande

Generellt gäller att studenter med pedagogiskt stöd tenterar i samma byggnad som ordinarie tentamen. Exakt vilken lokal du ska tentera i får du i ett mejl från tentamensadministrationen 3-4 dagar innan varje tenta. Om du är osäker på var du ska gå kan du alltid vända dig till tentamensexpeditionen, för ordinarie tentamen, som du hittar i anslaget  "Hitta tentasalen". När du väl är på plats har tentavakterna information om vilket stöd du behöver och hjälper dig till rätta.

Campus Johanneberg

Plats: Samhällsbyggnadshuset, SB2
Adress: Sven Hultins gata 6,
Tentamensexpeditionen: Inne i huset går du åt höger från huvudentrén, mot hiss E och där åker du upp till plan 3.

Plats: M-huset
Adress: Hörsalsvägen 7A
Tentamensexpeditionen: På entréplan, gå rakt fram mot grupprummet Omega, håll till höger och passera Café Bulten. Expeditionen ligger rakt fram bakom glasdörrarna.

Campus Lindholmen

Plats: Hus Saga - lokalen ska vara anslagen på tentadagen på anslagstavlan
Adress: Hörselgången 4
Tentamensexpeditionen: Ligger i hus Saga på entréplan

Regler och rutiner vid tentamen

Ska du skriva en salstentamen? Här finner du information om vad du behöver veta när du ska skriva din tenta.

 • Anmäld på tentamen – Du måste vara anmäld till tentan för att få tentera.
 • Kom i god tid! – insläpp börjar ca 30 minuter innan start.
 • Ha med dig en giltig id-handling (pass, svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet) och ha den redo när du ska gå in i skrivsalen.
 • Betalt kåravgiften för aktuell termin. Tänk på att du behöver ha betalat din kåravgift för aktuell termin. Du kommer inte behöva visa kårkortet då det kontrolleras automatiskt för alla studenter som är anmälda till tentamen. Men har du betalt nyligen så kommer du behöva visa gällande kårkort/mecenatkort på din mobiltelefon eller kvitto på betald kåravgift.
 • Ha med dig din anonyma kod till tentasalen. Du ska ange den anonyma koden på tentan istället för personnummer. Koden ska skrivas på varje svarsark som lämnas in och på skrivningsomslaget. Koden får du när du anmäler dig i Ladok för studenter. Har du glömt koden kan du få den av tentavakten.
 • Ha endast med dig de hjälpmedel som är tillåtna vid tentamen
 • Stäng av all elektronisk utrustning som inte är tillåten, till exempel mobiltelefon
 • Det är tillåtet att ta med och äta mellanmål inne i tentamenssalen förutsatt att detta inte stör de övriga tentanderna. Det är av allergiska skäl inte tillåtet att medföra jordnötter, andra baljväxter eller mandlar.

Digital tentamen i sal på Chalmers

En digital tenta skriver du på din laptop eller på en dator i en datasal. För digitala tentor använder Chalmers systemet och molntjänsten Inspera Assessment. Precis som till en vanlig tenta måste du anmäla dig för att få skriva en digital tenta. Har du inte anmält dig till tentamenstillfället får du skriva tentan vid nästa tillfälle.
Tentamen, anmälan/avanmälan i Ladok

För att använda Inspera måste du ladda ner Safe Exam Browser (SEB) till din dator. Det är en låst webbläsare (browser) som ger dig tillgång till Inspera, men inget annat på internet. När SEB är installerat på din dator kommer Inspera att hitta och kalibrera din dator. När du öppnar tentan i Inspera hämtas den lokalt till din dator.

Prova gärna Inspera genom att logga in och välja Demotenta med SEB!
Till Inspera och Safe Exam browser

Inspera: digital tentamen
Inspera: digital tentamen Digital tenta genomförs på egen laptop eller på dator i datorsal.

Efter tentatillfället

Examinatorn har 15 arbetsdagar på sig att rätta din tenta. Om examinatorn inte är klar inom utsatt tid kan du kontakt viceprefekten för grundutbildningen på den institution som ger kursen.

Resultatet rapporteras in i Ladok där du ser ditt betyg. Du kan hämta din tenta på den institution som gett kursen. Läs mer om hur du gör på sidan nedan:

Hämta ut din rättade tenta

När examinator har rättat och resultatet rapporterats in i Ladok kan du hämta ut tentan på den institution som gett kurs...

Har du skrivit en tenta digitalt loggar du in på Inspera med ditt cid och cid-lösenord. Den bedömda tentan hittar du under Arkiv, där finns frågorna, dina svar, dina betyg och lärarens eventuella kommentarer och feedback. Ser du inte resultatet kan det bero på att Cookies blockerar. Prova att ta bort "kakorna", om det inte fungerar kontakta tentamensadministrationen.

Se video med instruktion om "Points and grades in Inspera"

Fusk och disciplinärenden

Genom examinationer bedöms studentens prestation och hur studenten har uppnått de krav som anges i kurs- och utbildningsplaner. Att fuska innebär att man försöker vilseleda vid tentamen eller annan examination och innebär att man gör sig skyldig till ett regelbrott. Chalmers ser mycket allvarligt på all form av fusk.

För mer information om fusk och disciplinärenden samt regler som gäller examination läs på sidan:

Fusk och disciplinärenden

Som student måste du följa de regler som gäller vid högskolan. Det innebär bland annat att fusk eller störande av underv...


Du kanske också är intresserad av