Registrera dig på kurs

Bild 1 av 1
Studenter som sitter i klassrum

Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar alltid på en måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra tisdagen i kurstillfället.

Nytt från 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 införde Chalmers en obligatorisk sista skarp registreringsdag på kurser för studenter på förutbildnings-, grund- och avancerad nivå.

Detta innebär:

  • Du ska själv ska göra din registrering, genom Ladok för studenter, på aktuell kurs under registreringsperioden senast tisdag i kursens andra läsvecka.
  • Du förlorar din plats på kursen om du inte registrerar dig i tid.
  • Du ansvarar själv för att höra av dig i god tid till studentcentrum@chalmers.se innan kursens sista registreringsdag infaller, om du behöver hjälp.
    Du ser exakta registreringstider för varje kurs i Ladok för studenter.

Ny student

Är du antagen till en fristående kurs ska du registrera dig enligt instruktionen under Ny student på Chalmers.

Johanneberg I0A2743 1920X1080px
Ny student

Registrera dig på fristående kurs enligt instruktion här.

Registrering på kurs

När läsperioden/terminen börjar måste du vara registrerad på dina kurser. Du registrerar dig i Ladok för studenter under tiden som registreringsperioden är öppen. När du registrerar dig på dina kurser får du tillgång till kurshemsidor och kan anmäla dig till tentor. Allt detta ser du i filmen Introduktion av Ladok för studenter.

8423 1920X1080px
Introduktion Ladok för studenter

Titta på introduktionsfilmen om registrering på kurs med mera

Omregis​​trering på kurs

För att omregistrera dig på en kurs du läst tidigare men inte avslutat, använder du tjänsterna i Ladok för studenter.

Om du endast ska göra en tentamen och denna fortfarande går, med samma kurskod som tidigare, ska du inte omregistrera dig på kursen utan enbart anmäla dig till tentamen. Om kursrummet är låst och du behöver tillgång till det, kontakta examinator som lägger till dig i Canvas. Om kursen har ersatts med en ny kurskod måste du ta kontakt med din studievägledare.

Avbrott på kurs

Ska du inte följa en kurs du är registrerad på ska du lägga avbrott på den. Detta gör du genom att använda tjänsterna i Ladok för studenter. Du kan inte göra avbrott om du redan har ett slutbetyg på kursen.

Jag har inget Chalmerskonto/cid – hur kan jag registrera/omregistrera mig på en kurs

Om du inte kan logga in och registrera/omregistrera dig i Ladok med ditt cid och Chalmerslösenord så kan du som har svenskt personnummer istället använda eduId (med bekräftat personnummer) eller ditt konto på antagning.se (under förutsättning att du har en aktiv anmälan).

Skapa ditt eduId

Vanliga frågor om eduId

Registrering av examensarbete

Registreringsblankett för exjobb
Formulär för examensarbete

För att kunna påbörja processen med att bli registrerad på ditt examensarbete behöver du fylla i en blankett som du hämt...