Solar Energy - from Photons to Future Societal Impact

Bild 1 av 1
solenergi

En kurs om världens genom tiderna största energikälla – solen. Kursen handlar om hur den på bästa sätt kan nyttjas till förmån för mänsklighetens och civilisationens framtid. Kursen omfattar bland annat fysikaliska och kemiska aspekter samt solenergins roll i den pågående energiomställningen.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.