ENHANCE Summer School in Sustainable Entrepreneurship and Innovation

ENHANCE Summer School i hållbart entreprenörskap erbjuder en unik chans att under sommarmånaderna jobba med ett projekt som syftar till att hjälpa andra att bedriva entreprenörskap på ett mer hållbart sätt. Kursen hålls i samarbete med övriga partneruniversitet i ENHANCE-alliansen och består av två delar: en veckas intensiv utbildning som anordnas och genomförs på plats på ett universitet, samt ett akademiskt forskningsprojekt som genomförs i grupp med det övergripande målet att skapa värde för människor runt om i Europa.

Sommarskolan ger kunskaper och färdigheter i att ta en idé från koncept till hållbart entreprenöriellt initiativ, och övar studenter i att se på entreprenörskap som ett sätt att skapa nytt värde för andra.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.