Hitta kurs- och programplaner

I databasen Studieportalen kan du som student söka i Chalmers kursutbud och programutbud och se de kursplaner, programplaner och utbildningsplaner som finns för varje läsår. Informationen kommer på sikt att finnas tillgänglig direkt på chalmers.se